Upplevelsen – University of Copenhagen

Svenska > Upplevelsen

Upplevelsen på Öresundsakvariet

Öresundsakvariet är ett mindre saltvattensakvarie som ligger tätt på Öresund vid Nordhavnen i Helsingör. När du besöker akvariet kan du får en inblick i Öresunds marina värld som är fullständigt okänd för de flesta gästerna. Öresundsakvariet har specieliserat sig på att visa det spännande och färgstarka växt- och djurlivet som befinner sig under ytan i vårt sund och i kattegatt med dess speciella ström- och saltförhållande. På Öresundsakvariet kan man nästan uppleva samtliga bottenhabitat som man stöter på i detta område och se det specifika liv som anpassat sig till området. 

På Öresundsakvariet har vi tre typer av akvarier; Barn- och vuxenakvarierna, Biotopakvarierna och temaakvarierna. Kika in och läs mer!