Øresunds havbund er sund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2013 > 2013.07 > Øresunds havbund er sund

01. juli 2013

Øresunds havbund er sund

I løbet af foråret har der været en del sommerkurser for biologistuderende oppe på laboratoriet, som akvariet er en del af. På disse kurser bliver sådan noget som bundmiljøet i Øresund sat i fokus. Og ud fra de undersøgelser som de har foretaget over de sidste par måneder, har både laboratoriet- og akvariets ansatte kunne se, at Øresunds bund er blevet mere sund. Det vil sige, at mange arter, som er meget sjældne i farvandene omkring Danmark er begyndt at blive fundet i Øresund.

Den nok mest sandsynlige årsag til dette er det trawlforbud som blev indført i 1931 i Øresund. Et trawl er et kæmpe net, som et fiskeskib trækker henover bunden for at fange fiskene der lever lige over bunden (dyr som torsk, kuller og sej). Denne metode er meget effektiv men desværre også meget destruktiv, da havbunden bliver pløjet i stykker af de store trawlplader som holder nettet udspilet under fiskeriet.

Men heldigvis er det ulovligt at fiske med trawl i Øresund, hvilket også har vist sig at have resulteret i en meget større artsrighed. For har man en sund bund med mange organismer giver det også et sundt og artsrigt miljø over bunden.

Tilbage