Höstlov på Öresundsakvariet – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2013 > 2013.10 > Höstlov på Öresundsakv...

28. oktober 2013

Höstlov på Öresundsakvariet

Törs du röra vid en hummer och kela med en plattfisk? Och vet du hur en torsk ser ut inuti?

På Öresundsakvariet kan du under den svenska höstlovet, dvs. från och med lördagen den 26 oktober till och med söndagen den 3 november, delta i spännande, havsinspirerade aktiviteter. Du kan komma tätt inpå intressanta havsdjur, när vi två gånger om dagen anordnar ”Havsdjuren i Öresund – lär och rör”. Ett populärt nöje är att se på när djuren matas. Det sker en gång varje halvtimme alla dagarna. På vardagar kl. 12.20 kan du se fiskar dissekeras och höra naturguiderna berätta varför fiskarna ser ut som de gör. Slutligen får publiken uppleva de spektakulära sepiabläckfiskarna.

Kom och rör vid havsdjuren! Med anledning av svenskarnas höstlov arrangerar Öresundsakvariet från och med lördagen den 26 oktober till och med söndagen den 3 november ”Havsdjuren i Öresund – lär och rör”. Kl. 11.20 och 14.20 får trettio tursamma personer följa med Öresundsakvariets djurskötare och marinbiologer in i laboratoriets våtrum, där de berättar om djuren i Öresund. Under vägledning kan du få röra vid en hummer, en krabbtaska, en plattfisk och många andra havsdjur. Skriv upp dig på listan bredvid biljettförsäljningen och möt upp vid plakatet ”Havsdjuren i Öresund – lär och rör”. Det är gratis, om du har betalat entréavgift.

Alla vardagar i vecka 44 kl. 12.20 – 13.30 kan du också vara med om en dissektion av fisk från Öresund. Naturguiden som leder dissektionen förklarar vad man ser när fisken skärs upp och berättar en massa historier om fiskars spännande anatomi och fysiologi.

Förutom de nämnda aktiviteterna kan man alla dagar varje halvtimme se när havsdjuren utfodras. Efter den spännande utfodringen svarar djurskötarna på frågor om våra spännande danska och svenska havsdjur.

Öresundsakvariets nästa generation bläckfiskar är på väg

För mer än ett år sedan fick Öresundsakvariet fem fina sepiabläckfiskar från akvariet i Lissabon i Portugal. Efter sex månader började de para sig och lämnade stora mängder ägg. Öresundsakvariets djurskötare förvarade alla äggen i ett särskilt anpassat kläckningsakvarium. Nästan alla äggen kläcktes, och akvariet fick över 300 friska och levande bläckfiskungar. De flesta skänktes till olika akvarier i Danmark och Sverige. Havets Hus i Lysekil har till exempel fått en del av dessa spännande bläckfiskar.

I utställningsakvariet har vi cirka 25 sepiabläckfiskar, av vilka många är hannar. Efter hård inbördes kamp väljer hannarna en maka, som de håller fast vid tills de dör av ålderdom eller parningsstress. I början av oktober blev de anställda på Öresundsakvariet mycket förvånade när de såg att en sepiahona var i färd med att lägga ägg. Ovanpå henne låg hannen och vaktade henne.

En doktorand förhörde sig om dessa uppfödda bläckfiskar, eftersom hon höll på med en avhandling om bläckfiskars hörsel och fångstteknik. Hon ville gärna använda våra små bläckfiskar för sin avhandling.

När man utsätter de unga bläckfiskarna för likadana vibrationer/ljud som en val eller en rovfisk utsänder, kan man utifrån bläckfiskens reaktionsmönster avgöra om dess hörsel är välutvecklad. Som syns på bilden, hänger utrustningen i metallvajrar för att undvika falska vibrationer.

Har man tur kan man få se bläckfiskarna lägga ägg i akvariet.

Öresundsakvariet ligger vid Nordhavnen, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør (nära Kronborgs slott). Tel. + 45 35321970. Akvariet har öppet alla dagar 10-17 under det svenska höstlovet 26 oktober – 3 november.

Kontaktperson: Akvariechef marinbiolog Jens P. Jeppesen (+45 28751970).

Tilbage