Sjælden hvidnæse delfin strandet i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2014 > 2014.01 > Sjælden hvidnæse delfi...

30. januar 2014

Sjælden hvidnæse delfin strandet i Øresund

En sjælden hvidnæse delfin blev fundet strandet syd om Snekkersten havn i går. Det var en privatperson Helle Bredahl, som konstaterede at der lå en hval i strandkanten og ringede til Øresundsakvariets havbiologer, som derefter transporterede hvalen til akvariet på Strandpromenaden i Helsingør. Hvalen skal nu igennem nogle undersøgelser inden den vil blive dissekeret og formidlet af en af Danmarks dygtigste hvalforskere Carl Kinze kl. 12 fredag i vinterferien uge 7.

Øresundsakvariets havbiologer troede ikke deres egne ører, da de i går fik en telefonopringning fra en privatperson Helle Bredahl, som påstod stående på stranden syd om Snekkersten at der lå en stor hval på strandkanten lige foran hende. Straks kørte en havbiolog Tania Lundberg Lykkegaard ned til stedet og sandelig viste det sig at hvalen ganske rigtig var noget større end et alm. marsvin som der er mange af i Øresund. Hurtigt fik Øresundsakvariets medarbejdere kontaktet Naturstyrelsen, som er den myndighed som har med strandene havpattedyr at gøre og fik lov til at hjembringe hvalen, som endnu ikke med sikkerhed var artsbestemt, til akvariet i Helsingør. Med meget møjen og besvær fik akvariets medarbejdere hvalen fragtet hjem og kunne her konstatere at det drejede sig om en sjælden hvidnæse Lagenorhynchus albirostris (på engelsk White-beaked dolphin). Hvalen var 2,56 m lang og vejer måske ca. 250-300 kg.

En hvidnæse delfin er en robust kornæbbet delfin og voksne dyr er mellem 2,4 m – 3 m lange og vejer typisk ml. 180 – 350 kg. Nyfødte er 1,2 m og vejer omkring 40 kg. Hvidnæsen forekommer såkaldt subarktisk i Nordatlantens kyst og shelfvande. I Nordsøen ses den hyppigst om sommeren, dog mest i den nordlige del. Er rimelig hyppig i Skagerrak og det ydre Kattegat, hvorfra der jævnligt sker indvandringer til det indre Kattegat. Sidste gang den blev konstateret i Øresund var ved en stranding på den svenske kyst i 1991 og forrige gang så langt tilbage som i 1911! Så forekomsten i Øresund er formodentlig sjælden. Hvidnæsen kan være uhyre nysgerrig og nærmer sig gerne mindre fartøjer. Den har nogle meget akrobatiske optrædner med typiske delfinspring og den rider undertiden på skibenes bovbølger.

Hvorfor den ellers velnærede og ikke synligt syge hvidnæse endte sine dage i Øresund vides endnu ikke. Men fundet giver anledning til bekymring. Danmark har denne vinter oplevet flere tilfælde af strandinger af netop hvidnæset delfin end normalt, blandt andet i Jammerbugten og ved Klitmøller på den jyske vestkyst i juledagene.

USA har oplevet en decideret massedød af øresvin-delfiner som følge af en mæslingelignende virus. I løbet af 2013 er der fundet flere end 1.000 døde delfiner langs den amerikanske østkyst; fra New York til Florida. Og endnu flere kan være bukket til havs, vurderer USA’s institut for havforskning, NOAA.

Øresvin er den mest udbredte og kendte af de cirka 40 delfinarter, men virussen kan alligevel gøre mærkbart indhug i bestanden, hvis den dræbende virus fortsætter, som NOAA vurderer: I 2012 var der i alt 40.000 øresvin langs den amerikanske østkyst.

Hverken fundet af kæmpedelfinen i Snekkersten eller dens fætre på Vestkysten er blevet analyseret, så man ved endnu ikke, om der er forbindelse til delfinvirusen i USA.

Åbningstider på Øresundsakvariet er kl. 10-16 på hverdage og kl. 10-17 i weekender. I vinterferierne i uge 7 og 8 er kl. 10.00 -17.00 alle dage.

Kontaktpersoner:
Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen tlf. 28 75 19 70 og e-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk