Tiarmede blæksprutteunger i akvariet – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2014 > 2014.07 > Tiarmede blæksprutteun...

29. juli 2014

Tiarmede blæksprutteunger i akvariet

Øresundsakvariets nye kuld af sepiablæksprutter vokser og er nu blevet så store, at de er blevet flyttet ud i udstillingen. Akvariets gæster kan opleve de små bløddyr, og se dem blive fodret hver dag kl. 12 samtidig med vores ottearmede blæksprutte.

I april måned fik akvariet 500 sepiaæg indsamlet i Holland, hvor den europæiske sepiablæksprutte (en tiarmede blæksprutte) yngler. ”Æggene blev sendt til os, hvor de blev lagt i akvarier med den rette temperatur og pH”, fortæller ledende dyrepasser Kristian Vedel. Æggene klækkede kort tid efter modtagelse og der blev indsamlet frisk levende foder i form af mysisrejer, som de 1 cm lange nyklækkede unger blev tilbudt flere gange dagligt.

Æggene er indsamlet i naturen, hvilket betyder at blæksprutterne ikke er indavlet. Så opdrættet kan sikre at Øresundsakvariet har sepiablæksprutter de næste mange år. Men opdrættet er også en stor udfordring for dyrepasserne. Blæksprutterne har høje krav til god vandkvalitet. ”Det vil sige, at der ikke må være svingninger i temperatur, saltholdighed og næringsindhold i det akvarievand som de lever i”, forklare Kristian. De har også særlige krav til foder. ”Når blæksprutterne er så unge og er i konstant vækst, er det nødvendigt at deres foder er levende og friskfanget. Kun levende foder indeholder den nødvendige mængde næring for at de får en normal vækst”, fortæller Kristian. Det kan blive et problem om vinteren, hvor det kolde vand i Øresund gør det meget svært at finde foder til blæksprutterne.

En anden udfordring i opdrættet er at sikre pardannelse hos blæksprutterne, så de vil yngle. Men her kan dyrepasserne kun give de bedste betingelser samt plads, så blæksprutterne kan gå sammen og så må naturen klare resten. ”Så vores udfordringer gennem hele opdrættet er at sikre, at ungerne får en god start, at vandkvaliteten er i orden, at foderkvaliteten er god og at der er nok mad samt at blæksprutterne agerer socialt, så de kan danne par og producere æg”, sammenfatter ledende dyrepasser Kristian Vedel.

Ud af de 500 æg klækkede omkring 350 af dem. Og i dag har akvariet i alt 50 flotte 3-5 cm store unger. 14 sepia-unger er sendt til en forsker fra Århus Universitet, som skal bruge dem til forskellige forsøg. I forsøgene skal forskerne kigge på måden blæksprutterne fanger deres byttedyr og hvilke sanser de benytter samt om det ændre sig ved forskellige bundforhold. ”Forsøgene er først lige begyndt, så vi kender desværre ikke resultaterne endnu”, fortæller Kristian.

Øresundsakvariet som er en del af Københavns Universitet giver også forskere og studerende, der er tilknyttet Marinbiologisk Sektion, mulighed for at arbejde med sepiablæksprutterne.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, markedsføringsansvarlig / marinbiolog Tania Lundberg Lykkegaard tlf. 40 18 57 69 og e-mail: tll@bio.ku.dk