Klumpfisk i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2014 > 2014.10 > Klumpfisk i Øresund

03. oktober 2014

Klumpfisk i Øresund

Tidligt om morgenen d. 9. september ringede fisker Jan Sørensen fra Gilleleje til Øresundsakvariet i Helsingør. Han kunne meddele at han og besætningen ombord på sildetrawleren H10 Hanne, som fiskede med flydetrawl Nordre af Lysegrund NV for Gilleleje, havde fået en flot klumpfisk i nettet. Det blev aftalt at fiskeren skulle forsøge at tage den levende klumpfisk med i land for så at blive hentet af Øresundsakvariets havbiologer på kajen i Gilleleje. Desværre så havde fangsten og transporten været for hård ved klumpfisken og denne var død da akvariets personale ankom til havnen. Klumpfisken blev konstateret til at veje 7,8 kg og var 74 cm høj og 50 cm lang og blev fragtet til nærmere undersøgelser på Øresundsakvariet i Helsingør.

"Klumpfisken bliver nu frosset ned til senere dissektion og undersøgelse. Dissektionen kommer til at foregå om mandagen i efterårsferien (uge 42) og alle vores gæster på akvariet kan være med til den spændende seance. Nærmere information om tid for dissektionen kan fås her. Alle oplysningerne om mål, fangststed samt andre data bliver indrapporteret til Statens Naturhistoriske Museums store fiskeprojekt kaldet Fiskeatlas www.fiskeatlas.ku.dk. Fiskeatlasset er en pågående national kortlægning af de danske fisk og alle kan indberette sjældne el. bare spændende fiskefangster til folkene bag atlasset", siger marinbiolog Jens P. Jeppesen.

Men klumpfiskefangsten er ikke den eneste. Også sildefisker Michael Mortensen fra Gilleleje beretter om en fangst af en levende mindre klumpfisk i samme periode. Denne var ca. halvt så stor som den første men da Michael ikke havde noget kar el. bassin den kunne gå i ombord båden valgte han klogt at lade den svømme videre. Hvis sildefiskerne skulle være så heldige at få endnu en klumpfisk i nettet er det aftalt at Øresundsakvariets medarbejdere kommer sejlende til bådene mens de er på havet så overlevelseschancen for klumpfisken bliver så store som muligt.

Marinbiolog Jens P. Jeppesen siger endvidere: "Øresund er et af de havområder i Danmark hvor klumpfisken optræder med særlig stor hyppighed og vi får næsten hvert år både indleveringer el. rapporteringer og i de år hvor fangsterne er gjort tidligt i sæsonen f.eks. september fortsætter fangsterne som regel også henover efteråret og til starten af vinteren. Vi fra Øresundsakvariet er altid meget interesseret i at få både levende el. døde eksemplarer af klumpfisk dels for at øge vores viden om disse sære fisks forekomst i specielt Øresund men også for måske en dag selv at kunne vise et levende eksemplar i et af vore akvarier. I øjeblikket er vores akvarier nok for små til selv en lille klumpfisk men vi har store planer for i fremtiden at kunne få mulighed for at udbygge Øresundsakvariet så alle med selvsyn kan se hvilke forunderlige skabninger der svømmer rundt i vores allesammens fantastiske Øresund", siger Jens P. Jeppesen.

Klumpfisken ligner ingen anden fisk. Kroppen er oval, sammentrykt ”kødklump”. Fortil har den en ganske lille mund og tæt foran brystfinnerne et par endnu mindre gællespalter, mens den bagtil har et brat afrundet haleparti, hvor halefinnen er reduceret til en række stive lapper. Klumpfisken er kendt som den største af alle benfisk og kan blive ca. 4 meter lang og veje over 2500 kg. Største danske eks., der målte 218 cm og vejede 566 kg. blev fanget ved Skagen og står opstillet i Zoologisk Museum i København. De fleste danske eksemplarer er fanget i bundgarn eller fundet døende eller døde på lavt vand i månederne september-december. På denne årstid kan indstrømningen af atlanterhavsvand være stærk, og samtidig foregår efterårsnedkølingen af overfladelagene. Klumpfiskene får nedsat deres aktivitet i de kølige vandmasser, og samtidig virker vore lavvandede farvande som fælder for de høje, klodset byggede fisk, der strander, ganske som det er tilfældet med en anden af vore efterårsgæster, den store planktonhaj, brugden.

Klumpfiskens normale levested er det åbne ocean, hvor den lever af planktondyr: vingesnegle, blæksprutter, krebsdyr og – selv om det må være en mager kost- store mængder af vandmænd, den er således specialist til at suge vandmænd til sig med den karakteristiske trutmund. Ægtallet er meget højt, højere end nogen anden fisk på jorden, og i et tilfælde rummede en hun på 1,5 meter 300 millioner æg. Man ved næsten ingenting om klumpfiskens vækst, dens yngleforhold og vandringer. Kødet er ikke velsmagende og har ingen fiskerimæssig betydning.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).