Klumpfisk i fint vigør på Øresundskavariet – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > 2014 > 2014.12 > Klumpfisk i fint vigør...

25. december 2014

Klumpfisk i fint vigør på Øresundskavariet

Fredag den 19. december fik Øresundsakvariet endnu en levende klumpfisk indleveret fra Øresund. Denne klumpfisk er dog meget speciel da den er begyndt at spise i den store tank under jorden på Øresundsakvariet. Klumpfisken vil, så snart det er muligt, blive foræret og transporteret til Nordsøen Oceanarium i Hirtshals da Øresundsakvariets nuværende bassiner er for små.

Fredags den 19. dec. blev der fanget endnu en klumpfisk i Øresund nærmere betegnet syd for fiskebanken Disken i syd for Helsingør i Øresund. Erhvervsfiskeren Anders Jønsson fik den 59 cm lange og 79 cm høje klumpfiskeunge i torskenettet på 15-17 meter vand og det er fangsten på denne store dybde (varmt vand) og fiskerens hurtige reaktion med at komme i havn med fisken som har gjort at den har overlevet i fin stil. Klumpfisken er nemlig ikke nået at blive livsfarligt nedkølet på det lave vand og kan derfor komme sig bedre efter fangsten. Næsten alle klumpfisk bliver i det sene efterår og vinter lammet af det stadig køligere vand og driver efterhånden mere el. mindre passivt ind på det lave kystvand hvor de dør af kulde. I efteråret 2014 har Øresundsakvariet fået indrapportert ca. 10 døde el. levende klumpfisk bare fra Øresund og de tilstødende havområder samt Sveriges kyst og fra det danske Fiskeatlas er der på den danske side i år blevet dokumenteret ca. 26 klumpfisk og det må betegnes som en rekord. Aldrig før er der dokumenteret så mange klumpfisk i danske og svenske farvande. Øresundsakvariet vurderer at dette tal bliver højere de næste par måneder hvor klumpfiskene får det sværere og sværere.

Marinbiolog Jens P. Jeppesen siger endvidere: "Det er første gang vi har haft en klumpfisk som i den grad er blevet ”hjemmevant” i vores forholdsvis små bassiner. Under jorden i en stor vandopbevaringstank på 100 kubikmeter saltvand svømmer nu den 79 cm høje fisk rundt i fin stil. Temperaturen på systemet er øget så den er kommet op på ca. 13 grader og dette vurderes til at være optimalt for at den lille klumpfisk kan komme sig over det kolde vand i Øresund. Når dyrepasserne dykker ned i tanken svømmer klumpfisken dem i møde og spiser gerne af de blæksprutter og muslinger som dyrepasserne tilbyder den. Den har allerede spist flere blæksprutter og ser indtil videre ud til at komme sig oven på fangsten. Den nærmeste fremtid vil vise om den vil komme sig helt. Klumpfisken vil så snart det er muligt blive foræret og transporteret til Nordsøen Oceanarium i Hirtshals da Øresundsakvariets nuværende små bassiner er alt for små til at have sådanne pelagiske fisk."

"Øresund og det sydlige Kattegat er nogle af de havområder i Danmark hvor klumpfisken optræder med særlig stor hyppighed og vi får næsten hvert år, fra sept.– dec., både indleveringer og rapporteringer om enten døde el. levende klumpfisk når havtemperaturen bliver faretruende lav for de varmeelskende fisk. Det vurderes at det er en brøkdel af vores klumpfisk som er i de indre danske farvande som vitterligt overlever en vinter hos os. Langt de fleste vil lide kuldedøden når temperaturen falder ned under 10 grader og helt ned til ca. 0 grader på det lave vand. Øresundsakvariet er altid meget interesseret i at få både levende el. døde eksemplarer af klumpfisk dels for at øge vores viden om disse sære fisks forekomst i vore farvande men også for at få så meget viden om disse dyr så vi måske en dag selv kan vise et levende eksemplar i et af vore akvarier. I øjeblikket er vores akvarier for små til selv en lille klumpfisk men vi har store planer for i fremtiden at kunne få mulighed for at udbygge Øresundsakvariet så alle med selvsyn kan se hvilke forunderlige skabninger der svømmer rundt i det fantastiske Øresund", siger Jens P. Jeppesen.

"Alle oplysningerne om klumpfiskens mål, fangststed samt andre data bliver indrapporteret til Statens Naturhistoriske Museums store fiskeprojekt kaldet Fiskeatlas www.fiskeatlas.ku.dk. Fiskeatlasset er en pågående national kortlægning af de danske fisk og alle kan indberette sjældne el. bare spændende fiskefangster til folkene bag atlasset", siger marinbiolog Jens P. Jeppesen.

Facts: Klumpfisken ligner ingen anden fisk. Kroppen er oval, sammentrykt ”kødklump”. Fortil har den en ganske lille mund og tæt foran brystfinnerne et par endnu mindre gællespalter, mens den bagtil har et brat afrundet haleparti, hvor halefinnen er reduceret til en række stive lapper. Klumpfisken er kendt som den største af alle benfisk og kan blive ca. 4 meter lang og veje over 2500 kg. Største danske eks., der målte 218 cm og vejede 566 kg. blev fanget ved Skagen og står opstillet i Zoologisk Museum i København. De fleste danske eksemplarer er fanget i bundgarn eller fundet døende eller døde på lavt vand i månederne september-december. På denne årstid kan indstrømningen af atlanterhavsvand være stærk, og samtidig foregår efterårsnedkølingen af overfladelagene. Klumpfiskene får nedsat deres aktivitet i de kølige vandmasser, og samtidig virker vore lavvandede farvande som fælder for de høje, klodset byggede fisk, der strander, ganske som det er tilfældet med en anden af vore efterårsgæster, den store planktonhaj, brugden.

Klumpfiskens normale levested er det åbne ocean, hvor den lever af planktondyr: vingesnegle, blæksprutter, krebsdyr og – selv om det må være en mager kost- store mængder af vandmænd, den er således specialist til at suge vandmænd til sig med den karakteristiske trutmund. Ægtallet er meget højt, højere end nogen anden fisk på jorden, og i et tilfælde rummede en hun på 1,5 meter 300 millioner æg. Man ved næsten ingenting om klumpfiskens vækst, dens yngleforhold og vandringer. Kødet er ikke velsmagende og har ingen fiskerimæssig betydning. Selvom klumpfisken ser ud til at være ualmindeligt klodset bygget kan den under optimale, varme forhold svømme ret så stærkt og faktisk springe op til en meter ud af vandet.

Bemærk! Øresundsakvariet har lukket i januar indtil d. 25. januar grundet renovering af en række af akvarierne samt installation af nye toiletter i publikumsdelen. Akvariet åbner igen d. 26. januar 2015.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).