Delfin i øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > Delfin i øresund

15. august 2016

Delfin i øresund

Øresunds berømte delfin, som d. 4. august forbavsede alle med sine spektakulære springopvisninger nord for Ven, har siden da været noget omkring i Øresund.

Øresundsakvariets dyrepassere og havbiologer fik tidligt om morgenen d. 4. august på Øresund, nærmere betegnet ved nordsiden af Ven tæt ved en opankret coaster, en sjælden oplevelse. En alm. delfin, el. som den også hedder kortnæbbet almindelig delfin Delphinus delphis, svømmede og sprang fuld af energi tæt omkring akvariets gummibåd i en times tid og fotos og videoer er siden hen gået viralt til alle medier i hele Danmark og faktisk også til adskillige medier uden for landets grænser.

Men hvad skete der i realiteten efter dens ophold tæt på coasteren på nordsiden af Ven?
- Rigtigt mange mennesker har kontaktet os for at få mere viden om hvad der skete med delfinen bagefter og hvor den svømmede hen? Og vi har faktisk et nogenlunde ”spor” efter den smukke hval. Efter at coasteren var lettet fra dens ankerplads nord for Ven kl. 8 om morgenen d. 5. august, blev delfinen faktisk i nærområdet og svømmede i umiddelbar nærhed af en bøje. Brian Lyck var på pladsen i hans småbåd og han oplevede også at delfinen svømmede tæt på hans båd i lang tid. Om aftenen blev delfinen observeret af en masse sejlere i Bäckviken Hamn på Ven og tidligt næste morgen havde den kredset rundt uden for havnen. Om lørdagen d. 6. august var Øresundsakvariets ansatte på vandet igen for at prøve at spore sig ind på hvor delfinen var og sent lørdag aften fik vi nys om at den svømmede rundt inde i Humlebæk Havn hvor mange sejlere var forundrede over at se en delfin på disse breddegrader. D. 7. og 8. august blev delfinen set i nærheden af Helsingør Havn hvor den flere gange var svømmet med lystfiskerskibene ind i både Statshavnen og Nordhavnen og d. 9. august blev delfinen pludselig observeret i Helsingborg Havn på den svenske side af Øresund og hvor den var genstand for adskillige mediers interesse. D. 11. august var delfinen tilbage omkring Helsingør Havn hvor den nu svømmede rundt i nærheden af en gul bøje ved siden af færgeterminalen. Om aftenen var den væk fra området og her slutter sporet indtil videre, siger havbiolog Jens P. Jeppesen.

Jens P. Jeppesen siger endvidere: 
- Selvom Øresund er fuld af liv og fisk til netop at kunne ernære en delfin, er der nok ingen tvivl om, at den på sigt kommer til at savne sine artsfæller. Vi håber da også, at den nu er svømmet på langfart efter sin flok el. artsfæller ude i Atlanterhavet et sted.

En kortnæbbet almindelig delfin er en slank delfin med tydeligt afsat næb og voksne dyr er mellem 2 m – 2,5 m lange og vejer typisk ml. 70 – 135 kg. Nyfødte er 80 cm og vejer omkring 10 kg. Den alm. delfin forekommer i mange egne såsom tropiske, subtropiske og varmt tempererede havområder ml. 10-28 ºC, både pelagisk og kystnært, dvs. i hele Nordatlanten på nær de nordligste og koldeste egne. Delfinen følger Golfstrømmens udløbere mod nord og kan derfor i visse år forekomme ved den norske kyst og i Nordsøen og endog i Kattegat og Bælthavet som også er tilfældet i år. Flere gange i år er den set i de indre danske farvande. Delfinen ynder at ride på skibes og store hvalers bovbølger.

Observationer af hvaler i Danmark kan indrapporteres og checkes på www.hvaler.dk

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / havbiolog Jens P. Jeppesen tlf. 28 75 19 70 og e-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk