Stor konference om fremtidens Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > Stor konference om fre...

25. januar 2016

Stor konference om fremtidens Øresund

øresund

Hvordan beskytter vi naturen i et af Danmarks rigeste farvande bedre? Det er spørgsmålet, når Øresundsakvariet sammen med en række andre organisationer fra begge sider af Øresund afholder konference onsdag d. 3. februar i Kulturhuset Islands Brygge i København, hvor også Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen deltager.

Slangestjerner på dødningehånd

Der bor flere millioner mennesker omkring Øresund og sundet bliver flittigt brugt både erhvervsmæssigt såvel som til alle mulige fritidsinteresser. Vandet er forholdsvist rent og der er havnebade flere steder i Malmö og i København. Øresund har som et af de eneste steder i Danmark, har et naturskånsomt rekreativt og erhvervsmæssigt fiskeri.

- Øresund er et rigt farvand med masser af brugere. Med konferencen ønsker vi at skabe et forum på tværs af interessentgrupperne og landegrænserne ser på hvordan blandt andet turisme og erhverv kan tænkes sammen med natur og bæredygtig udvikling. Målet er naturligvis på sigt at få Øresund bedre beskyttet, siger Jens Peder Jeppesen, havbiolog på Øresundsakvariet.

I Øresund findes der en helt unik samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. På grund af Øresunds store variation i både dybde-forhold, sedimenttyper og saltindhold har Øresund i forhold til sin størrelse en unik samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der findes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund og sundet er hjemsted for et betydelig variation af arter. En af oplægsholderne – Jens Peder Jeppesen, akvariechef på Øresundsakvariet, har sågar sammenlignet diversiteten i Øresund med diversiteten i en regnskov.

Minister fortæller om ambitioner for sundet

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner konferencen og præsenterer sine og regeringens visioner for Øresund. Oplægsholderne er en perlerække af forskere fra Københavns Universitet, direktører for Øresundsakvariet og den svenske Nationalpark Kosterhavet, samt fritidsbrugere og fiskerierhvervet. Endeligt er der en paneldebat med præsentation af, hvad danske og svenske politikere vil med Øresund i fremtiden. Panelet består af danske folketingspolitikere samt danske og svenske kommunalpolitikere. Læs hele programmet her

Spættet sæl i Øresund. Foto: Steen Rosbjørn Jensen

Bag konferencen står Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Oceana, Friluftsrådet, Verdensnaturfonden WWF, Øresundsakvariet, Greenpeace, marinbilog.se og Øresundsvandsamarbejdet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig her senest den 29. januar 2016. Pressen er velkommen.

Kontakt

Akvariechef Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet
E-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk
Telefon 28 75 19 70