Øresund er Nordens Great Barrier Reef – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > Øresund er Nordens Gre...

17. februar 2016

Øresund er Nordens Great Barrier Reef

fremtidens øresund

Fiskere, kokkekunstnere, fritidsfolk, naturelskere og forskere står samlet om at få beskyttet Øresund bedre. Det kom frem på en stor konference om Øresund d. 3. februar. Der lød et særligt stærkt ønske fra stort set alle sider om at få stoppet råstofindvindingen i sundet. Kun miljøministeren tøver.

Der var stuvende fyldt, da en række organisationer afholdt konference om, hvordan kommercielle aktiviteter kan gå bedre hånd i hånd med beskyttelse af det rige, men travle sund.

Minister åbnede konference

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbnede konferencen og afslørede, at Øresund indgår i den naturpakke, regeringen fremlægger senere på året. Ministeren sagde desuden, at hun vil se på, hvilke konsekvenser, råstofudvinding har på Øresunds rige dyre- og fiskeliv, før hun vil komme med et bud på en eventuel stærkere beskyttelse. Undersøgelserne er bestilt af den tidligere regering. Eva Kjer Hansen erkendte, at der er et problem med kvælstofudledning uden at komme med bud på en løsning.

Gymnasietur med Ophelia.
Foto: J.P. Jeppesen

Konferencen "Fremtidens Øresund," var arrangeret af Øresundsakvariet i Helsingør, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Friluftsrådet, Oceana, Danmarks Sportsfiskerforening, Marinbiolog.se og Øresundsvandsamarbejdet. Der var bred enighed blandt de flere end 200 fremmødte, at Øresund er så stor en naturskat, at den skal beskyttes bedre end tilfældet er i dag. Fra mange sider er der været fremsat ønsker om at etablere et stærkt dansk/svensk samarbejde om et marint beskyttet Øresund, netop for at bevare det helt unikke miljø, der findes i dette farvand.

Koldtvandskoraller og hallopssamfund

- Det er fantastisk, at vi på tværs af grænser og faggrænser er enige om, at Øresund er noget helt særligt, som vi skal passe rigtigt godt på. Nu skal vi så bare finde ud af hvordan. I Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi at give Øresund den stærkeste beskyttelse, siger Michael Leth Jess, direktør Natur & Plan i Danmarks Naturfredningsforening.

Det er årtiers forbud mod bundtrawling, der har været den medvirkende årsag til, at Øresund er så usædvanligt rigt på liv og fede, sunde fisk. Desuden skaber mødet mellem det salte vand fra Kattegat og det ferske vand fra Østersøen en helt særlig situation og Øresunds bund myldrer af liv. Der er blandt andet koldtvandskoraller og hallopssamfund. Øresund er så unik, at man kan kalde det Nordens Great Barrier Reef, som Jens Peder Jeppesen, chef for Øresundsakvariet under Københavns Universitet, udtrykte det.

Stop råstofgravningen

Også Søren Jacobsen, næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og erhvervsfisker i Helsingør gjorde det klart, at Øresund er noget helt særligt og derfor skal der passes bedre på sundet.

- Skånsomt kystfiskeri kan levere arbejdspladser og vækst, levende havne og miljø, turisme og dagsfrisk fisk, sagde Søren Jacobsen men understregede sin bekymring over den fortsatte sandsugning i Øresund. - Vi kan se, at de bedste fiskebanker forsvinder, så fred Øresund for råstofindvinding, lød hans opfordring.

Nu skal de forskellige organisationer bag konference mødes igen for at drøfte, hvordan resultaterne af konferencen kan bruges fremadrettet. Målet er at sikre et rigt Øresund også for fremtiden.

Kontakt

Akvariechef / havbiolog Jens Peder Jeppesen
Tlf. 35 32 19 70