Elskov i akvariet – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Alle nyheder > Elskov i akvariet

23. marts 2017

Elskov i akvariet

De gydemodne torsk i Øresundsakvariets stenrevsakvarium har i den sidste måned haft travlt med at sikre næste generation og under megen tumult og pjasken har publikum kunne følge med i legen. Også torskene i Øresund har i det sidste par måneder gydt på livet løs.

I den sidste måned og marts måned ud har publikum og havbiologer på Øresundsakvariet kunne følge med i torskens gydning i det store stenrevsakvarium. Når torsk gyder går det hårdt for sig og især hannerne gør sig store anstrengelser når de skal kurtisere hunnerne.

- Som det også er tilfældet i menneskeverdenen skal torskehannerne gøre sig meget til foran hunnerne for at de vil parre sig med dem. Med udspilede finner, små slåskampe og bid prøver de at gøre sig fortjent til at parre sig med de rogntunge hunner. Resultatet er tit at torskehannerne bliver skrammede og slidte at se på samt taber sig mærkbart i vægt oven på anstrengelserne både i akvariet og på bunden af Øresund, siger akvariechef og havbiolog Jens Peder Jeppesen.

Når den modne han og hun skal til at påbegynde gydningen, svømmer de rundt i akvariet ganske tæt sammen. Hannen svømmer under hunnen med ryggen nedad og med sin bug tæt ved hunnens bug. Deres stilling i forhold til hinanden er sådan, at hannens kønsåbning befinder sig et par centimeter bag hunnens. Hunnen svømmer i normal svømmestilling, men drejer sig somme tider over til den ene side. Lige pludselig gyder hunnen sin portion æg og hannen lader sin sæd sprøjte ud og flyde op og dække de æg som hunnen lige har gydt. Det er bemærkelsesværdigt, hvor nøjagtig de er i stand til at holde deres kønsåbninger i samme stilling i forhold til hinanden, selv om de svømmer med stor hastighed og ofte lynhurtigt vender og svømmer den modsatte vej.

Torskene har ikke gydt helt færdigt endnu og interesserede kan være heldige at opleve det spektakulære skue i Øresundsakvariet små 14 dage endnu.

Øresund proppet med torsk

Også i dybet af Øresund har torskene gydt løs de sidste par måneder og tilsyneladende i enorme antal. En del af de lystfiskerbåde som sejler lystfiskere ud på Øresund mindes næsten ikke at de har oplevet så store gydebuler af gydelystne torsk før og melder at det er flere årtier siden at en lignende masseforekomst af gydende torsk har fundet sted. Stederne hvorpå gydningerne er foregået i år har også været anderledes. Normalt er det omkring Tragten, det smalle stræde mellem Helsingør og Helsingborg og i området ned mod Ven at torskene har dannet gydebuler men i år har det været oppe i det nordlige Øresund foran Hornbæk Plantage m.m.

- Jeg kan ikke huske at have oplevet så store mængder af gydende torsk før. Godt nok har de helt store torsk (over 15-20 kg.) svigtet lidt i år men det må absolut være et sundhedstegn for Øresund som helhed at vi oplever disse store mængder torsk i mellemstørrelserne. Udviklingen af torsk følger godt trenden fra sommeren og efteråret 2016 hvor vi igen oplevede og fangede kollossale mængder af juvenile torsk fra 5-15 cm, siger akvariechef og havbiolog Jens Peder Jeppesen.

Ulovligt trawlfiskeri i Øresund

De mange torsk i Sundet fra januar – februar har desværre medført en del ulovligt trawlfiskeri ned igennem det gamle Sund. Selvom det har været ulovligt at bundtrawle i Øresund siden 1932 har det åbenbart været en for stor fristelse for fiskerne af ukendt herkomst af smide skovlene ud på bundene og tage del i de store mængder af gydemodne torsk.

- Vi får jævnligt opkald fra borgere langs kysten og lystfiskerbåde som påpeger det ulovlige fiskeri, som frækt nok endda er sket på højlys dag, men det eneste vi kan gøre at kontakte Fiskerikontrollen og anmelde det og tit får vi det ikke gjort grundet mangel på beviser. Vi har en fin dialog med kontrollen men som desværre ikke endnu har haft held til at få tag på de ulovlige trawlere. Vi er som udgangspunkt meget frusterede over det ulovlige fiskeri som medfører omfattende ødelæggelser på bundmiljøet og håber på at myndighederne på et tidspunkt kan sætte en effektiv stopper for det, siger Jens Peder Jeppesen.

Yderligere oplysninger: Akvariechef og havbiolog Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet, Københavns Universitet, tlf.: 28751970, e-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk

Fakta

  • Øresund er det sted i DK med den største bestand af torsk og man mener at det primært er grundet fraværet af bundtrawl (ref. Long-term impact of different fishing metods on the ecosystem in the Kattegat and Øresund – Note. European Parliament. Author Henrik Svedäng, Havmiljøinstituttet / Swedish Institute for the Marine Environment.
  • Øresund er det eneste sted udover lidt af Langelandsbæltet som har forbud mod bundtrawlsfiskeri.