Fløjfiskene parrer sig på Øresundsakvariet – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra akvariet > 2010 > Fløjfiskene parrer sig...

28. januar 2010 

Fløjfiskene parrer sig på Øresundsakvariet 

I den sidste uges tid har vores stribet fløjfisk (Callionymus lyra) haft travlt. Det er parringstid og hannen har meget travlt med at vise sig overfor hunnen.

Øresundsakvariets to stribet fløjfisk går i vores ottekantede akvarier (B6) og er et meget flot og specielt par. Den stribede fløjfisk er en bundlevende fisk på omkring 25-30 cm og en sjælden gæst i Øresund, men disse to blev fanget i et bundgarn i november sidste år.


På billederne ses hannen med hunnen under deres parringsleg. Den stribet fløjfisk har en særpræget yngleadfærd, idet hannen og hunnen svømmer tæt sammen op fra bunden og med gatfinnerne danner en rende, hvori æg og sæd gydes.

TILBAGE