Sømrokkene parrer sig – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra akvariet > 2010 > Sømrokkene parrer sig

21. april 2010 

Sømrokkene parrer sig

Øresundsakvariets sømrokker parrede sig mandag den 19. april.

Sømrokkeparret, som du kan opleve i voksenerørebassinet på Øresundsakvariet parrede sig (se billedet). Hos sømrokker foregår parringen ved, at hannen bider sig fast i hunnens vinge. Derefter overføres sæden ved hjælp af en af hannens parringsorganer, som er omdannede bugfinner. Selve parringen sker ikke særlig ofte, fordi alle hunrokker og -hajer er udstyret med det man kalder en sædgemmer. Sædgennen er en pose eller blære, hvor hunnen kan gemme  sæden fra en parring i helt op til 2 år. Derfor er det ikke nødvendigt for rokkerne at parrer sig hvert år.

Hajer og rokker bliver sent kønsmodne i forhold til andre dyr. Hos de danske småplettede rødhajer er hannerne først kønsmodne og dermed klar til parring i en alder af 14-18 år. Hos sømrokkerne er hunnen først kønsmoden i en alder af 7 år. Først i denne sene alder, set i forhold til andre fisk, begynder hunnen at producere æg.

TILBAGE