Stenbideræggene er klækket – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra akvariet > 2010 > Stenbideræggene er klæ...

30. juni 2010 

Stenbideræggene er udklækket

Stenbideræggene på Øresundsakvariet er klækket

De små stenbiderunger kom til verden torsdag den 24. juni i et af Øresundsakvariets små isolationsakvarier. Selvom de små haletudselignende unger ikke er mere end 1 cm lange, har de allerede den sugeskive, som alle stenbider har på bugen. Om et par måneder vil de små have udviklet sig til miniatureudgaver af de voksne stenbidere.

På billedet til venstre ses den store ægklump, hvorfra ungerne er udklækket. Enkelte æg er endnu ikke klækket, men vil i løbet af de næste par dage klækkes.

På billedet til højre ses de nyudklækket unger. De sidder fast på ruden med deres små sugeskiver. Du kan se både skiven og de to store øjne på hver side af den lille gennemsigtige krop.

Når stenbiderungerne bliver store nok kan du opleve med i publikumsakvarierne.

TILBAGE