Kunstig sommer til gravide fisk – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra akvariet > 2011 > Kunstig sommer til gra...

28. marts 2011 

Akvariet skaber kunstig sommer for gravide fisk

Ikke alle fisk i Øresundsakvariet er lige tilfredse med den konstante temperatur i akvarierne, derfor bliver vi nød til at flytte enkelte arter til et karantænebassin. I dette tilfælde er der tale om vores røde knurhaner og vores stribet muller.

Grunden til flytningen er, at disse arter har brug for varmere vand for at kunne smide deres æg. Så fiskene kommer i et separat bassin, hvor et varmelegeme opvarmer vandet fra de 10 grader, der er i de øvrige akvarier, til 18 grader. Temperaturstigningen gøres meget langsomt, da en hurtig temperatursvingning kan slå dyrene ihjel.

Billedet viser to røde knurhaner i separat bassin.

Det kan tit være en svær opgave at få hunfisk til at smide deres æg, da de ofte kræver forskellige forhold for at det kan lykkes. Fiskene er tilpasset naturens svingende forhold, og det er dem vi på akvariet prøver at efterligne, så dyrene kan leve så naturligt som muligt.  

Disse procedurer fortage akvariet flere gange om året.

Tilbage