Uheldigt marsvin hjælper forskningen – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2010 > Uheldigt marsvin hjælp...

12. marts 2010 

Uheldigt marsvin hjælper forskningen

Et marsvin blev i mandags viklet ind i et toggergarn, og det døde marsvin skal nu undersøges på Danmarks Miljø Undersøgelser / DMU i forbindelse med et stort forskningsprojekt vedr. marsvinets rolle i Øresund. 

Marsvinet, der omkom i nettet skal nu være med i en stor undersøgelse på DMU vedr. marsvin i Øresund hvor forskerne bl.a. studerer marsvinenes maveindhold.

Mange marsvin omkommer hvert år i fiskernes net, fordi de bliver viklet ind i garnet og dermed ikke kan komme op til overfladen og få luft. Det er ofte nedgarnsfiskeri, der slå marsvinene ihjel. Der fanges også marsvin i bundgarn, men her drukner dyrene ikke og de kan oftest slippes uskadte ud, når garnet røgtes. Desværre for dette marsvin, blev det kvalt inden fiskerne kunne slippe det fri. I 1994 mener man, at der druknede 7000 marsvin alene i det danske Nordsøfiskeri (kilde: Danmarks Fiskeriundersøgelser), mens tallet i dag er noget lavere på grund af nedgang i fiskeriet samt indførelsen af akustiske alarmer på nettene, der skal hindre marsvin i at blive fanget.

TILBAGE