Vintertid i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2010 > Vintertid i Øresund

21. oktober 2010

Vintertid i Øresund 

Vintertiden er ved at indtræde i Øresund, og dette betyder at mange gæstende fisk er på vej ind i sundet.

Fisk som havkatte, tærber (arktisk rokke) og andre koldtvandsfisk kommer på vinterbesøg i Øresund. Øresundsakvariets medarbejder mærker det tydeligt under de ugentlige indfangningsturer, hvor de sætter diverse fælder, for at få fanget dyr til akvariet. Når temperaturen falder i sundet søger mange at de mere varmtvandskrævende arter væk, og
bliver erstattet af arktiske og koldtvandskrævende fiskearter. Det er denne skiftende i temperaturen, der er grunden til at Øresundsakvariet blandt andet har fanget så mange tærber. Tærben på billedet svømmer nu rundt i akvariets voksenrørebassin.

For omkring 1 år siden modtog Øresundsakvariet en grønlandshaj, som var blevet fanget af en jomfruhummerfisker i et bundskrab. Denne hajart finder man mest omkring Grønland, Island og den nordlige del af Norge. Men hvis temperaturen og strømmende er rigtige, kan de en gang imellem søge ind i de danske farvande.

TILBAGE