Lille sælunge slapper af på Snekkersten havn – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2011 > Lille sælunge slapper ...

3. oktober 2011

Lille sælunge slapper af på Snekkersten havn

I de sidste par uger, har en lille spættet sælunge haft et ophold på snekkersten havn. Dette er ikke så unormalt, da sælungerne normalt bliver efterladt af moderen efter næsten et års forældrepleje. Ungen vil så finde et roligt område, hvor den vil opholde sig over en længere periode, hvorefter den søger ud på havet for at finde føde.

 

 

"Hvad skal du gøre, hvis du finder en død eller nødlidende sæl eller hval på stranden?"

Bliver dyret fundet i det nordsjællandske ringes til Øresundsakvariet på 28 75 19 58 eller 28 75 19 70. Så vil Øresundsakvariets medarbejdere kommer ud og kigge til dyret, og udfra det vurdere, hvem der skal ringes til og hvad der skal gøres.

Kontakt nærmeste vildtkonsulent, som kan findes her: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Vildtkonsulenter/

Kontakt i forbindelse med stranding eller fund af døde eller nødlidende sæler og hvaler i henhold til "Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle" skal ske til den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen (klik på ovenstående link) eller ring til Zoologisk Museum i København på 35 32 22 22.

Opnås der ikke kontakt på nogle af numrene har Hvaler.dk døgnvagt. Thyge Jensen: 21 21 87 63 eller Carl Chr. Kinze: 21 68 28 31, der vil sørge for, at beskeden kommer videre til de rette myndigheder.

Tilbage