Snippen talrig i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2011 > Snippen talrig i Øresund

19. september 2011

Snippen talrig i Øresund

Hele sommeren igennem har Øresundsakvariets medarbejdere haft mange indsamlingsturer. Dette foregår mest med et stort vod (fangstnet) som vi bruger til at indfange mange af de kystnære dyrearter. En fisk har domineret meget under fangsterne, og det er Øresunds smukke nålefisk, Snippen.

Snippen er den største nålefisk i Danmark, der kan blive helt op til 60 cm. Den er meget udbredt i Øresund, da den er glad for det brakke vand, som man finder i det meste af det kystnære Øresund. Den holder til i Ålegræsenge og tæt på algebevoksninger, hvor den har gode muligheder for at finde skjul og føde. Føden består af små fiskelarver og krebsdyr. Snippen er en langstrakt fisk, som er beslægtet med søhesten.

Tilbage