Ålegræsset i Kronborgbugten breder sig – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2011 > Ålegræsset i Kronborgb...

7. juni 2011

Ålegræsset i Kronborgbugten breder sig

Ålegræs er en staude med en tæppedannende vækst. Den er let at kende på de oprette båndformede blade, som er græsgrønne.

Ålegræs er en meget vigtig hav- og fjordplante. Ud over at skabe skjulesteder for en stor mængde fiskeyngel, indgår den også som føde for en lang række fugle. Ålegræs er en plante, som er afhængig af sollys, så den findes ofte på lavt vand på sandbund, hvor vandet er klart. Man bruger tit ålegræsset som en indikator på vandkvaliteten og næringsstofindholdet i vandet, da der ikke skal meget til at ødelægge de store enge af ålegræs.

For nylig var Øresundsakvariets medarbejdere ude og kigge på Kronborgbugtens bund, og vi kunne konstantere, at der var mere ålegræs i år, end der plejer at være. En masse fine, små skud kan nu findes i større udstrækning på både dybere vand (4-5 meter) og helt ind til 1/2 meter. Dette ses som et positivt tegn for bugten, da ålegræsset især er hjem- og yngelsted for de flotte store tangnåle (se billedet til højre).

Omkring 1930 forsvandt næsten al ålegræs fra de danske farvande på grund af en svampesygdom. I mange år har forsker prøvede, at finde ud af hvad der skulle til, for at få ålegræssen tilbage. Men selv steder, hvor vandkvaliteten var god, havde ålegræsengene svært ved at etablere sig. Dette kan skyldes at ålegræsset har svært ved at finde "fodfæste" i det løse sand, hvis der ikke i forvejen er noget der holder på sandet. Nye planter har letter ved at overleve, hvis de "slår sig ned" i udkanten af eksisterende ålegræsenge. Derfor er fremgange i ålegræsmængden i Kronborgbugten en god nyhed. Ikke kun de mange dyr der lever i ålegræsengene, men også for fremtidens miljø.

Tilbage