Kæmpelaks fanget i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2011 > Kæmpelaks fanget i Øre...

21. marts 2011

Kæmpelaks fanget i Øresund

Den 7. marts skete der noget fantastisk på Øresund! En kæmpelaks bed på en pirk, som var tiltænkt en torsk, og det var med nød og næppe, at fiskeren Ruben Rasmussen fik den kæmpe laks ombord på M/S Havstrygeren.

Ombord på Havstrygeren, som normalt ligger i Statshavnen i Helsingør, var der tvivl! Var den store laks i virkeligheden en havørred? For hvis det var tilfældet ville det være en Danmarksrekord! Øresundsakvariet havbiolog blev tilkaldt til Havstrygeren, som netop var ankommet til Statshavnen, og det blev med 95 % sikkerhed konstateret, at det var en laks. Men så sandelig en stor en af slagsen. Faktisk den største stangfangede laks, der nogen sinde er fanget i Øresund. Laksen var 15,6 kg og 115 cm lang! Akvariets biolog tog ud over en masse fotos af den store laks også nogle skæl, hvor man faktisk kan aflæse en masse ting om laksen liv. Skællene blev sendt til DTU Aqua i Silkeborg, hvor de har eksperter, der kan analysere sådanne skæl. Der kom snart svar tilbage, at laksen havde levet 2 år i ferskvand (altså vokset op i ferskvand i 2 år) dernæst levet 3 år i saltvand, indtil den blev fanget! Vi mener yderligere at den har været på gydevandring, fordi den havde begyndende gydekrog og en tom mave!

Fra DTU Aqua får vi også snart svar på den genetiske analyse, som kan fortælle, hvor laksen kommer fra! Udover dette skal laksens øresten også undersøges for yderligere information, der kan bekræfte de resultater, som undersøgelsen af skællene viste. De videre resultater vil blive beskrevet her på siden. 

Tilbage