Små sej i Øresund – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Nyheder > Nyt fra Øresund > 2012 > Små sej i Øresund

15. august 2012

Små sej i Øresund

I de sidste par uger har det nordlige Øresund været hjemsted for kæmpe stimer af sej-yngel. Fra Hornbæk til Espergærde havn er der løbende kommet observationer ind fra dykkere og snorklere, som har set disse flotte stimer af sej. Normalt yngler de voksne sej ude i de åbne havområder. Ynglen søger så ind til kysterne, hvor der er masser af føde i form af zooplankton og andre copepoder (små krebsdyr). Her vokser de sig hurtigt store, og søger så igen derefter ud på det åbne hav. Sejen er en kortlevende torskefisk, man mener kun bliver omkring 15 år gammel. Tilforskel fra den almindelige torsk, som kan blive op til 40 år gammel.

Billederne er taget i kronborgbugten mellem Helsingør Nordhavn og Kronborg, hvor et lille langstrakt stenrev giver god mulighed for trivsel for fiskeynglen med masser af gemmesteder og masser af føde.

Tilbage