Sensatinel hajfangst udstilles på Øresundsakvariet – Københavns Universitet

Helsingør d. 28/8-2009

Sensationel hajfangst udstilles på Øresundsakvariet

Øresundsakvariet i Helsingør har fået indleveret en sensationelt sjælden gæst i de danske farvande, nemlig en Grønlandshaj el. Havkal som den også bliver kaldt. Grønlandshajen færdes normalt kun omkring Grønland og i det dybe og kolde nordlige Atlanterhav, men denne blev fanget syd om Anholt. Hajen vil blive udstillet i en fryser på Øresundsakvariet fra d. 2. september.

Den sensationelle fangst
Fisker Frank Christian Theodorsen, skipper på hummertrawleren Gi-Bri, gjorde forleden store øjne, da han halede sit trawl op fra 40 meters dybde syd om Anholt. I trawlet lå der nemlig en stor Grønlandshaj el. Havkal, Somniosus microcephalus, som normalt kun lever meget længere nordpå bl.a. ved Grønland.
Straks i land på Gilleleje Fiskeauktion blev Øresundsakvariets marinbiologer kontaktet om den sjældne fangst, og den store Grønlandshaj blev fragtet hen til akvariet for nærmere undersøgelser. Den store haj viste sig at være en "lille", ikke kønsmoden han på 2,17 meter lang og 90-100 kg. Hajen vil senere indgå i forskellige havforskningsprojekter bl.a. på Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, i Helsingør, men indtil videre vil publikum få lejlighed til at se hajen i en fryser allerede fra d. 2. september.

Hvor kommer Grønlandshajen fra ?
Grønlandshajen, el. Havkal som den også hedder, er en arktisk haj, der er udbredt fra Nordøstgrønland og til Norges vestkyst. Enkelte individer er taget uden for det egentlige udbredelsesområde og ganske få gange før er den taget i danske farvande f.eks. en ved Gilleleje og en ved Kullen.

Grønlandshajen er dybhavets enorme, sløve skraldemand
Grønlandshajen kan blive utrolig stor og eksemplarer op til ca. 8 meter og med en vægt på over 1000 kg kendes. Grønlandshajen, Somniosus microcephalus, (det latinske navn betyder den søvnige med det lille hoved) er et umådeligt langsomt og sløvt udseende dyr. Men man skal ikke lade sig narre af deres opførsel. De er grådige rovdyr, der er i stand til at nedsvælge hele sæler. De tage også gerne ådsler, og efter sigende skal man engang have fanget en Grønlandshaj med et helt rensdyr i maven. Man kan af og til møde dem oppe i overfladen, hvor de tager fugle og sæler og andre former for levende bytte, men de svømmer også gerne helt ned på 2000 meters dybde, hvor de leder efter ådsler som f.eks. døde hvaler.

Vokser ekstremt langsomt
Grønlandshajen føder vistnok sine levende unger om vinteren, og de måler 40-70 cm ved fødslen og vokser meget langsomt. Store individer er formodentlig meget gamle og nogle havbiologer tror de kan bliver over 200 år gamle! Ved et stort mærkningsforsøg på Grønland i 30´erne og 40´erne var der en haj, der ved mærkningen i 1936 var 262 cm lang. Da den blev fanget 16 år senere var den kun blevet 8 cm længere!!!

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, marinbiolog/akvariechef Jens P. Jeppesen (tlf. 35 32 19 70 / 28 75 19 70 - vagttelefon)
PS! Det er tilladt at anvende de vedlagte fotos ved nævnelse af fotografens navn John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

TILBAGE