Kæmpe hummer indleveret til Øresundsakvariet – Københavns Universitet

Helsingør d. 16. Juli 2009

Kæmpehummer indleveret til Øresundsakvariet

Øresundsakvariet har fået indleveret et levende og usædvanligt stort eksemplar af en europæisk hummer fanget af en Hundestedfisker omkring Anholt. Det er den største hummer Øresundsakvariet nogensinde har fået indleveret og en af de største fanget i dansk farvand overhovedet og akvariets personale regner med at den mindst er 20 år gammel. Efter nogen ugers karantæne er den store hummer nu at finde i Øresundsakvariets nye Kullenakvarium. Udover den store danske hummer har akvariet også fået 2 stk. nye amerikanske hummere i dyresamlingen.

Øresundsakvariets biologer troede næsten ikke deres egne ører da en Hundestedfisker, i slutningen af juni ude fra en fiskerbåd i Kattegat omkring Anholt, meddelte at han havde fanget en kæmpe europæisk hummer med den største klosaks på ikke mindre end 25 cm og en vægt på 3,2 kg.! I dansk farvand er denne størrelse hummer meget sjælden og i fiskelitteraturen er der kun ganske få historier om lignende størrelser levende eksemplarer. I 1964 og 1974 blev der i Kattegat og Øresund fanget levende eksemplarer af europæisk hummer (dvs. dansk hummer) med knuseklosakse på henholdvis 21 og 23 cm længde så den nye fangne hummer er noget af en rekord!!

Fiskere har dog tid efter anden i Nordsøen og Kattegat fået større tomme knuseklosakse skaller (hummer skifter skal for at vokse og efterlader det gamle skjold på bunden af havet) i især trawlredskaber og disse har angiveligvis været helt oppe over 35 cm´s længde og et eksemplar i litteraturen har været 41 cm langt!

Den nye kæmpehummer blev transporteret fra fangstpladsen omkring Anholt og til Øresundsakvariet i såkaldt "tør" tilstand dvs. hvor den ligger på køl i lasten under en fugtig sæk. I Gilleleje stod akvariets dyrepassere parat til at tage imod den sjældne fangst og derfra blev den kørt til Øresundsakvariets karantæne-afdeling hvor den efter et kort ophold blev overflyttet til det nye "Kullenakvarium". I dette akvarium på ca. 8.000 l har den store hummer, grundet indretningen med mange forskellige huler og gemmesteder, rigtigt gode chancer for at tilvænne sig de nye omgivelser. Mange ville mene at det var synd at proppe en stor gammel hummer ned i så begræsede omgivelser men faktisk er den europæiske hummer, som den danske hummer officielt hedder, ekstrem stationær hele sit liv og flytter sig sjældent mere end små 100 meter væk fra dens "skjulested" på havbunden. Den store hummer har dog tilsyneladende, ifølge dyrepasserne på akvariet, taget akvariet til sig og er begyndt at spise især om natten. Den bliver tilbudt frisk tilberedte lækkerier fra havbunden såsom blåmuslinger, slangestjerner, hele fiskekadavere og til desserter hele blæksprutter ! Dyrepasserne har dog en indgroet respekt for denne størrelse hummer som så let som ingenting, med sin vældige knuseklo, kan kværne en kraftig kæp og i værste fald en finger el. to!!

Udover den store danske hummer har Øresundsakvariet også fået 2 nye hummere af en anden slags nemlig den amerikanske hummer som ikke er naturligt hjemmehørende i DK men som der faktisk i Øresund i dec. 2006 blev fanget et eksemplar af. Da den amerikanske hummer er kendt for at vandrer meget langt, f.eks. er det konstateret at den kan vandrer op til 800 km på et år, formodes det at hummeren fra Øresund stammer fra de ulovlige udsætninger fra Oslofjorden i Norge. En anden plausibel forklaring er at levende "nytårs" amerikanske hummere er blevet sat ud i Øresund men denne mulighed regnes for mindre sandsynlig blandt biologerne.

De nye amerikanske hummere kan ses i Øresundsakvariets nye "Stenrevsakvarium".

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, marinbiolog/akvariechef Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70 / 35 32 19 70) el. ledende dyrepasser Kristian Vedel (tlf. 28 75 19 58 / 35 32 19 70).

TILBAGE