Naturvejleder til Den blågrønne ring – Københavns Universitet

Helsingør den 9. december 2009

Naturvejleder til Den Blågrønne Ring!

Øresundsakvariet i Helsingør har sammen med netværket* bag friluftskortet Den Blågrønne Ring ansøgt Friluftsrådet om støtte til løn til en naturvejleder. Friluftsrådets tips- og lottopulje vil dække tilskud til løn på 660.000 kroner over 3 år.

Ideen med en ny naturvejleder
Den nye naturvejleder skal igangsætte en udvikling af aktivitetstilbudene i forbindelse med frilufts- og naturformidling i det nordøstlige Sjælland. Vægten skal ligge på formidling vedrørende hav og kystland, og den samlede formidling skal blive en del af den formidling, der vil foregå i den evt. kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Der foregår allerede meget natur- og friluftsformidlings i vores område, og det forventes, at den kommende naturvejleder her skal have en koordinerende funktion. Ligeledes forventes det, at naturvejlederen er i tæt kontakt og samarbejde med de lokale natur- og friluftsforeninger, hvilket er i overensstemmelse med Friluftsrådets grundtanker.

Overnatning i det fri, snorkeldykkerture, elektronisk formidling m.m.
Den udvidede naturvejledning er tænkt med henblik på børn, unge og voksne. Her er bl.a. tænkt på et koncept med overnatning i det fri. På friluftskortet Den Blågrønne Ring kan man finde overnatningssteder enten på campingplads eller blandt Skov- og Naturstyrelsen Øresunds overnatningspladser i naturen. Og i samarbejde med Øresundsakvariets naturvejleder kan man lægge en plan for aktiviteter og oplevelser af både naturmæssig og kulturel karakter, hvor der også kan indgå oplevelser gennem lokale foreningers tilbud, fx kajaksejlads, stjernekig, fisketure....

En spændende ny aktivitet vil være opdagelsesture under vandet. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Øresund vil der blive opsat kystfriluftstavler forskellige steder langs Øresunds kyst. Med information om livet over og under havet, med angivelse af undervandsstier, som snorkeldykkere kan følge - alene eller ifølge med naturvejlederen og få unikke oplevelser af både den blå og den grønne natur i omegnen af Helsingør. På skiltene, som i fremtiden vil være at finde langs strandene i kommunen, vil det fremgå, hvordan man kan ringe og booke en naturvejleder eller gå på nettet og reservere. Desuden indgår det i planerne, at der på skiltene vil være links til, hvordan man kan downloade elektronisk formidling om de pågældende områder eller diverse interessante historier om øresundsforhold.

Yderligere oplysninger: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, marinbiolog/akvariechef Jens P. Jeppesen, tlf. 3532 1970 eller 28 75 1970.

*Bustergruppen er en frivillig netværksgruppe i Helsingør Kommune med medlemmer , som repræsenterer daginstitutioner og skoler i Helsingør, Naturcentret Nyruphus, SNS,Øresund, Øresundsakvariet, Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), Friluftsrådet Nordsjælland m.m. Bustergruppen arbejder bl.a. med at formidle og synliggøre de mange spændende natur-, kultur- og miljøtilbud, som er repræsenteret i området.

TILBAGE