Spændende marine aktiviteter på Øresundsakvariet i Kr. Himmelfartsferien – Københavns Universitet

  12. maj 2010

Spændende marine aktiviteter på Øresundsakvariet i Kr. Himmelfartsferien.

I Kr. Himmelfartsferien i år arrangerer Øresundsakvariet den spændende seance "Havdyrene i Øresund - lær og rør" og der er ekstra fodringer af dyrene på alle dage. Kom også og se den mærkelige sortfisk i en fryser, som tidligere på året er blevet fanget i Øresunds dyb.

En spændende aktivitet, som man kan opleve i Kr. Himmelfartsferien, er "Havdyrene i Øresund - lær og rør" som foregår alle dage kl. 10.30 og kl. 14.00. Her kan ca. 25 personer pr. gang komme med ind i laboratoriets forundrings- og vådrum, hvor dyrepassere, naturvejledere og havbiologer fortæller om dyrene i Øresund. Under vejledning kan du bl.a. røre ved f.eks. en hummer, taskekrabber, fladfisk osv. som du normalt ikke kan røre ved. Skriv dig på listen ved siden af billetsalget og mød op ved plakaten: "Havdyrene i Øresund - lær og rør"!

De populære fiske- og dyrefodringer bliver udvidet, så de alle dage kan opleves kl. 11.00, kl.13.00, kl. 15.00 og kl. 16.00! Her kan du også få svar på dine spørgsmål vedr. dyrene i akvariet ved at spørge det venlige personale.

Akvariet har langt om længe fået mulighed for at udstille den sjældne sortfisk (Centrolophus niger), som blev fanget i Øresund først på året. Fisken er udstillet i en udstillingsfryser i akvariet. Det er en meget sjælden fangst i Øresund og de indre danske farvande! I følge et pågående fiskeatlasprojekt på Københavns Universitet så er de sydligste og seneste danske fangster i Danmark fra 1997 syd for Anholt samt fra 1994 fra Sejrøbugten. Eksemplarer tages jævnligt i Nordsøen og man kender tidligere en halv snes danske fund, det sydligste ved Als. Største eksemplar, der målte 91 cm og vejede 8 kg. blev taget 29. august 1931 i et bundgarn i Baaringvig på Nordfyn. Sortfisken er udbredt i Middelhavet og de tilstødende dele af Atlanterhavet og de voksne fisk svømmer og lever formentligt pelagisk (fritsvømmende) helst på et par hundrede meters dybde, de unge fisk nærmere overfladen hvor de spiser forskellige krebsdyr og måske vandmænd! Der kendes i alt 25-30 arter hvoraf 2 (alm. sortfisk og engelsk sortfisk) er regelmæssige gæster i Nordsøen. De har ingen fiskerimæssig betydning. Sortfisken kaldes på dansk undertiden for sort lodsfisk på grund af dens forkærlighed for ophold ved drivgods på havoverfladen.

Hvorfor er sortfisken kommet til Øresund? Det er typisk at disse "gæster" kommer til vores farvande som gæster mest set i efteråret og ved vintertid! Det er formentlig det varme vand i efterårsmånederne som lokker mange "gæster" til inklusive sortfisken og disse gæster har typisk svært ved at komme ud af vore farvande igen idet de ikke bare kan svømme sydpå som ude i nordvestatlanten!

PS! Den engelske sortfisk (Centrolophus brittanicus), er en nær slægtning til den alm. sortfisk men er noget højere i kroppen samt har tydelige pigge på forgællelågets bagkant! Videnskaben kender ikke mange af denne art ! Meget få eksemplarer af den er observeret - et i sildetrawl i Kalundborg Fjord september 1952. Det er en typisk atlantisk fisk, der, bortset fra det danske eksemplar, er taget nær åbne farvande fra Spanien til Island. Et enkelt fund stammer fra den bohuslänske kyst!

Åbningstider i Kr. Himmelfartsferien fra d. 13. maj - 16. maj er 10-17 alle dage.

Øresundsakvariet er beliggende ved Nordhavnen, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør (tæt på Kronborg Slot) Tlf. 35 32 19 70.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70). 

TILBAGE