Nyt miljøinitiativ på Øresundsakvariets både – Københavns Universitet

17. april 2012

Nyt miljøinitiativ på Øresundsakvariets både

Øresundsakvariet har i samarbejde med NBC Marine og firmaet EFFEKTIV anskaffet og afprøvet det nyeste system inden for miljøvenlig beskyttelse af bådbunde. Med dette system er Øresundsakvariet gået forrest i kampen for et renere havmiljø.

I årevis har Øresundsakvariets medarbejdere brugt megen energi og mange ressourcer på at rense gummibådenes bunde for marine organismer, som helt naturligt hæfter sig på bunden af bådene efter et stykke tid i vandet. Og grundet akvariets miljøpolitik, hvor man i videst muligt omfang skal beskytte havmiljøet, har man ikke villet benytte de sædvanlige giftige bådmalinger, som i et vist omfang kan forhindre begroning af bådenes bunde, men som desværre også er kendt for at sprede giftige kemikalier til havmiljøet og dets dyr og planter.

Det var derfor med stor glæde, at akvariet i 2011, fra NBC Marine og firmaet EFFEKTIV, blev præsenteret for en ny, miljøvenlig anordning, hvor man med et helt giftfrit og desuden arbejdsbesparende produkt kan forebygge marin begroning på bådskrog - og oven i købet til en rimelig pris.

”Ud over at vi undgår at påføre havmiljøet flere gifte i form af bundmalinger, samt sparer en masse kostbar arbejdskraft til rensning af bådbundene, så kommer vi til at spare ca. 1/3 af årsforbruget på benzin, og det i sig selv tjener faktisk dugen ind på bare en sæson” siger akvariechef og havbiolog Jens P. Jeppesen.

Produktet hedder Protectordugen (se billede til venstre), er produceret i Sverige og består af en øvre og under stabiliseringsdug af giftfrit og armeret PVC, som omgiver et flydeelement. Dugen produceres efter mål, så den dækker de fleste bådmodeller. Den anbringes på bådens fortøjningsplads, mellem pæle, Y-bomme, bøjer, langs kajen osv., og således anvendes bådens fortøjningsplads uden de store ændringer.

Flydekraften i Protectordugen gør, at den ligger i vandoverfladen. Når båden sejles ind på bådpladsen, trykkes Protectordugen ned og former sig rundt om bådskroget. Mellem skroget og dugen dannes en vandspalte på ml. 0-5 cm med stillestående vand, hvor de marine organismer såsom rurer, mosdyr, alger m.m. ikke kan leve. Så ved at anvende Protectordugen er skroget altid helt fri for begroninger, og den helt rene bund gør, at brændstofforbruget bliver markant nedsat, og man undgår at rense og skrabe bådbunden i tide og utide. Miljøfordelene ved at anvende dugen går altså både på mindre gift, hvis man før anvendte bådmalinger samt på mindre udledning af CO2 grundet mindre brændstofbrug.

Dugen bliver præsenteret for pressen i DK på torsdag d. 19. april 2012 på Helsingør Nordhavn kl. 11.00. Mødested foran Øresundsakvariet.

Vedhæftede fotos må bruges én gang. Ved brug af fotos skal angives fotografens navn: Kristian Vedel, Øresundsakvariet, Københavns Universitet.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, Akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).

Tilbage