Sjælden sæl i Øresund – Københavns Universitet

23. januar 2012

Sjælden sæl i Øresund

At Øresund har et fantastisk dyreliv blev endnu en gang bekræftet, da en gråsælunge fredag dukkede op lidt syd for Hellebæk.

Der burde ikke være sælunger i Øresund på denne tid af året, så da Øresundsakvariet fredag blev ringet op af en person, der havde set en sælunge ligge på stranden mellem Hellebæk og Helsingær, var de en smule skeptiske. Desværre røg forbindelsen, inden de kunne få flere oplysninger om dyret. En af akvariets ansatte valgte derfor at køre ud for at lede efter dyret og fandt ganske rigtigt en sælunge. "Jeg blev noget forundret, da jeg kom derud. Det viste sig rigtig nok at være en sælunge, og på grund af årstiden kunne det kun være en gråsæl" fortæller havbiolog og naturvejleder Michael Hansen fra Øresundsakvariet. Modsat de spættede sæler der yngler om sommeren, så yngler gråsælerne i vintermånederne. Det er altså i sig selv ikke overraskende, at der er gråsælunger på denne tid af året. Det overraskende er, at der ikke er registreret levedygtige gråsælunger i Øresund eller Kattegat de sidste 70-80 år!

Ifølge Thyge Jensen, redaktør på hvaler.dk, er det lidt af et mysterium, hvor ungen er født, men efter alt at dømme er den kommet til verden i starten af december. Gråsælerne bliver nemlig født med en ungepels, som først skal fældes, inden den kan begive sig ud i vandet. Det sker efter ca. 4 uger, og da ungen havde fældet, er den altså med sikkerhed over fire uger gammel. Tidsmæssigt passer det med de unger, der fødes ved Nordsøkysterne. En mulighed er derfor, at ungen stammer fra de egne og er svømmet den lange vej til Øresund. Der fødes også gråsælunger i Østersøen, men da de først kommer til verden i februar/marts, kan ungen altså ikke komme derfra. Endelig er der så den mulighed, at gråsælerne igen er begyndt at yngle på øerne i Kattegat, hvilket vil være lidt af en sensation.

Gråsælerne var tidligere meget almindelige i Danmark, men grundet et ekstremt jagttryk, endte de med at blive udryddet som ynglende art herhjemme. Den spættede sæl var det ved at gå lige så ilde, men i 1977 blev der indført en totalfredning af sælerne herhjemme. Den spættede sæl er siden da vokset i antal fra ca. 2.000 til omkring 15.700 individer. Gråsælen er det gået noget langsommere for, men der ses hvert år flere og flere i danske farvande, så forhåbentligt er den på vej tilbage som fast bestanddel af den danske fauna.

"Ofte bliver folk meget bekymrede, når de finder en sælunge på stranden, men typisk ligger den bare og hviler sig" siger Michael Hansen. Det bedste man kan gøre, hvis man støder på en sæl, er at holde sig lidt på afstand, nyde synet og forstyrre den så lidt som muligt. Når den er færdigudhvilet, vil den svømme videre. Hvis den derimod bliver liggende samme sted over flere dage eller er synligt skadet, bør man kontakte myndighederne. "Man skal under ingen omstændigheder selv forsøge at håndtere dyrene. Udover at det stresser dem, er det heller ikke helt ufarligt. De har et kraftigt tandsæt, og biddene kan give meget voldsomme infektioner, der i værste fald kan være invaliderende" fortæller Michael Hansen og slutter "Skulle man i øvrigt støde på et havpattedyr derude, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på Øresundsakvariet, ligesom man meget gerne må melde sine observationer ind til hjemmesiden hvaler.dk.

Ved brug af fotos skal angives: Øresundsakvariet, Københavns Universitet.

Øresundsakvariet er beliggende ved Nordhavnen, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør (tæt på Kronborg Slot) Tlf. 35 32 19 70. Åbningstider: Hverdage 10.00 -16.00 og weekender 10-17.

Kontaktperson: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, Naturvejleder/Marinbiolog Michael Hansen (tlf. 28 75 19 57).

Tilbage