Næste generation af blæksprutter er på vej – Københavns Universitet

15. oktober 2013

Øresundsakvariets næste generation af blæksprutter på vej

Så er akvariets sepiablæksprutter blevet voksne og er begyndt at formere sig. Opleve deres æglægning over de næste par uger i deres akvarium på Øresundsakvariet.

For over et år siden modtog Øresundsakvariet 5 fine sepiablæksprutter fra akvariet i Lissabon, Portugal. Efter ca. 6 måneder begyndte de at parre sig og endte med at levere store mængder æg. Alle disse æg opbevarede Øresundsakvariets dyrepassere i et tilpasset klækningsakvarium. Næsten alle æggene klækkede, og akvariet stod tilbage med over 300 sunde og levende blæksprutte-unger. De fleste blev givet til forskellige akvarier i Danmark.

De første æg er allerede blevet lagt

I udstillingsakvariet har vi omkring 25 sepiablæksprutter, hvoraf mange af dem er hanner. Hannerne vil efter nogle hårde indbyrdes kampe vælge deres mage, som de holder fast i, indtil de dør af alderdom eller parringsstress. I onsdags den 10. oktober blev de ansatte på Øresundsakvariet meget overraskede, da det første de så, var en sepia-hun i gang med at lægge æg. Over hende lå hannen og passede på hende.

En postdoc henvendte sig om disse opdrættede blæksprutter, da hun var i gang med en afhandling omkring blæksprutters hørelse og fangstteknik. Hun ville gerne bruge disse små blæksprutter til sin afhandling.

Når man udsætter de unge blæksprutter for de vibrationer/lyde, som en hval eller en rovfisk udsender, kan man se ud fra dens reaktionsmønster, om blæksprutten har en meget veludviklet hørelse. Som det ses på billedet, hænger opsætningen i metalwirer for at undgå forkerte vibrationer.

Man kan være heldig og opleve blæksprutterne lægge æg i akvariet.

I hele efterårsferien arrangerer Øresundsakvariet en masse spændende aktiviteter – både for små og store.

Kontaktperson: Kristian Vedel, Naturvejleder og Dyrepasser på Øresundsakvariet, Københavns universitet. Mobil: 28751958 Mail: kvedel@bio.ku.dk

Tilbage