Oplevelser – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Oplevelser

Oplevelsen på Øresundsakvariet

Øresundsakvariet er et mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund ved Nordhavnen i Helsingør. Ved et besøg på akvariet får du et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Øresundsakvariet har specialiseret sig i, at vise det spændende og farverige dyre- og planteliv, der er i Øresund og Kattegat men grundet Øresunds specielle strøm- og saltforhold, med et fjordliv ved overfladen og et rigtigt havliv ved bunden, kan man på Øresundsakvariet næsten opleve samtlige af de marine fisk og andre havdyr der befinder sig under overfladen i alle danske farvande generelt.

På Øresundsakvariet er der tre typer af akvarier; Rørebassiner, biotopakvarier og temaakvarier