30. oktober 2013

Vandmændene er tilbage i Øresund

Mange nordkyst-beboere har nok lagt mærke til, at der i løbet af sommeren, har manglede den almindelige Øregople (almindelig vandmand) i Øresund. Dette fravær kan have mange forskellige årsager. Muligvis har den store bestand af brændmænd haft noget at skulle have sagt, da brændmænds foretrukne føde er vandmænd. Men nu, hvor vandet er begyndt at blive køligt, og vinden har været sydlig i et godt stykke tid, er den fine øregople vendt tilbage i stort antal. Øregoplen kan altid genkendes på de 4-6 små ringe i midten af deres klokke. Øregoplen er ikke kun føde for brændmænd. Men også for dyr som stenbidere og klumpfisk, der nyder godt af denne meget vandholdige organisme.

Tilbage