Undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne

Skoletjenesten undervisning

I Øresundsakvariets skoletjeneste tilbyder vi en række forløb til gymnasieklasser. Alle forløbene tager udgangspunkt i at undersøge eller observere forskellige havmiljøer og levende organismer. Forløbene kan kombineres på kryds og tværs så klassen gennemgår to på en dag, typisk ved at klassen deles i to og bytter forløb efter frokost. I forbindelse med forløb der involverer sejlads med forskningskutteren Ophelia eller RIB-båden, er der en passagerbegrænsning på 12 per tur. Vi har derfor ikke mulighed for at tilbyde alle kombinationsmuligheder til klasser på over 24 personer. Som udgangspunkt starter alle forløbene med et foredrag om Øresunds hydrografi, da det er en vigtig forudsætning for at forstå de fysiske betingelser der er for biologien i sundet.

Har du andre idéer eller ønsker er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi forsøge at tilrettelægge et forløb specifikt til jer.

 

 

Under dette forløb stifter eleverne bekendtskab med den videnskabelige metode og kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, når de skal lave en sammenlignende undersøgelse af dyrelivet på sandbunden og ålegræsset i Kronborgbugten. Inden undersøgelsen skal eleverne i fællesskab blive enige om en hypotese om resultatet af sammenligningen. Iført vaders skal de herefter indsamle dyr, med forskellige redskaber, herunder et stort trækvod. Fangsten bringes med tilbage til akvariet hvor den artsbestemmes og tælles op, så de to biotoper kan sammenlignes og eleverne får et indtryk af de forskellige dyrs tilpasninger til biotoperne. Eleverne kan få adgang til datasæt fra tidligere undersøgelser, for at lave sammenligninger mellem forskellige årstider.

Varighed: 4½ time
Max deltagerantal: 28
Pris: kr. 2750 + skoleentré

 

 

 

 

 

Øresund har en særlig hydrografi, hvor de øverste vandmasser består af brakvand fra Østersøen, mens de nederste består af tungt saltvand fra Nordsøen og Kattegat. Det gør at miljøet ved overfladen minder om en dansk fjord, mens det ved bunden minder mere om den salte Nordsø. Grænsefladerne mellem de to systemer er meget dynamiske, alt efter vind og vejr og det skaber gode muligheder for et mangfoldigt liv under overfladen. Med akvariets store RIB-båd Planula, sejler vi ud til Kronborgdybet, hvor vi med vores bærbare CTD, skal lave en CTD-profil af de fysiske forhold ned gennem vandsøjlen. Derudover vises eleverne hvordan man kan lave lignende målinger med analogt måleudstyr som vandhenter, refraktometer og secchiskive og fordele og ulemper ved metoderne diskuteres. Efter forløbet får I adgang til resultaterne fra jeres og andres CTD-målinger, med hjem til videre arbejde.

Varighed: 1 time per tur + 45 minutters hydrografiforedrag
Max deltagerantal: 12 per tur.
Pris: kr. 2050 for første tur og kr. 1250 per efterfølgende + skoleentré

 

 

 

 

 

Under forløbet stifter eleverne bekendtskab med forskellige målemetoder og foretager simple kvalitative undersøgelser af forskellige biotoper. Forløbet starter med at eleverne iføres redningsvest, inden de påmønstrer akvariets stor RIB-båd – Planula. Med om bord har vi et bærbar CTD som vi benytter til at lave en CTD-profil i Kronborgdybet. Derudover vises eleverne hvordan man kan foretage lignende målinger med analogt måleudstyr som vandhenter, refraktometer og secchiskive og fordele og ulemper ved metoderne diskuteres. Efterfølgende sejler vi til tre forskellige bundtyper, som vi undersøger med vandkikkerter og tager bundskrab fra, for at se nærmere på de organismer der lever her. Forløbet kan også suppleres med tømning af ruse, der sættes dagen inden. Efter forløbet får I adgang til resultaterne fra jeres og andres CTD-målinger med hjem til videre arbejde

Varighed: 2 timer per tur + 45 minutters hydrografiforedrag
Max deltagerantal: 12/24
Pris: kr. 3300 ved 12 personer og 4400 ved 24 personer + skoleentré

 

 

 

I Øresundsakvariets/Marinbiologisk sektions forskningskutter Ophelia, sejler vi ud midt på Øresund. Her skal vi lave målinger af de hydrografiske forhold (salinitet, temperatur, ilt og klorofyl) ned gennem vandsøjlen med skibets. Målingerne foretages både med skibets CTD og med håndholdte analoge instrumenter. Efterfølgende fortsætter vi til den svenske side hvor vi laver en kvalitativ undersøgelse af bundfaunaen på tre forskellige lokaliteter/dybder. På skibets sorteringsbord studeres fangsten individuelt for de tre lokaliteter og akvariets underviser, fortæller om arternes biologi og deres tilpasninger til lokaliteterne.

Varighed: 2 timer per tur + 45 minutters hydrografiforedrag
Max deltagerantal: 12/24
Pris: kr. 3300 ved 12 personer og 4400 ved 24 personer + skoleentré

 

Livet under overfladen opleves bedst ved selv at være der. Iført fuldt snorkeldykkerudstyr undersøger vi de lavvandede biotoper i Kronborgbugten. Eleverne får udleveret komplet snorkeludstyr bestående af heldragt med hætte, våddragtssko, svømmefødder samt maske og snorkel. Efter en kort praktisk introduktion til snorkling svømmer vi ud og ser nærmere på det marine liv. Akvariets underviser er med i vandet og guider jer rundt til de forskellige lokaliteter. Undervejs indsamler eksemplarer af forskellige dyr og planter. Til slut gennemgås det indsamlede materiale, inden vi vender tilbage til akvariet. Vi råder over nyrenoverede omklædningsrum. Forløbet benyttes ofte i forbindelse med idrætsundervisning.

Varighed: 2½ timer + 45 minutters hydrografiforedrag
Max deltagerantal: 16/32
Pris: kr. 3300 ved 16 personer og 4400 ved 32 personer + skoleentré

Kombinationsmuligheder

Max antal elever

Varighed i timer

Pris

Økosystemsundersøgelse fra kysten + Hydrografiundersøgelse fra gummibåd

32

6 ¼

5225,-

Økosystemsundersøgelse fra kysten +

Hydrografi og biotopundersøgelse med forskningskutteren Ophelia

24

5225,-

Økosystemsundersøgelse fra kysten +

Øresunds kystnære levesteder – fra gummibåd

24

5225,-

Økosystemsundersøgelse fra kysten +

Snorkelundersøgelser på det lave vand

32

5225,-

Hydrografi og biotopundersøgelse med forskningskutteren Ophelia +

Snorkelundersøgelser på det lave vand

24

5225,-

Hydrografiundersøgelse fra gummibåd +

Snorkelundersøgelser på det lave vand

32

5225,-

Øresunds kystnære levesteder – fra gummibåd + Snorkelundersøgelser på det lave vand

24

5225,-