20. maj 2015

Tangnålene yngler i Øresund og på Øresundsakvariet

Pinseferien på Øresundsakvariet

Pinseferien på Øresundsakvariets fokuserer på havdyrenes mærkelige former og funktioner. Tangnålene yngler i denne tid i Øresund og Øresundsakvariet oplever det samme i det store ålegræsakvarium hvor de besynderlige men fantastiske fisk boltrer sig.

I pinsen kigger vi på fiskenes form og hvad den kan fortælle os om fiskens levested og føde. Hvorfor er nogen fisk tynde og lange? Mens andre er flade og tykke? Hvorfor har torsken overbid? Og er det smart at have underbid? Hvad betyder formen (altså på fisken), for det sted hvor fisken lever? Få svar på spørgsmålene og mange flere i pinsen. Bliv klogere på havdyrenes former, klap en fladfisk og sig hej til hummeren.

Kom tæt på dyrene og den fantastiske verden, der normalt er skjult for vores øjne, vær med i en sjov konkurrence og den populære aktivitet ”Rør ved levende havdyr” alle dage kl.11.25 og kl. 13.25. Udover disse bliver fiskene fodret hver time dagen igennem. Så kom og vær med.

I øjeblikket sker der noget fantastisk i bl.a. Kronborgbugten på 2-4 meters dybde. Tangnålene – arterne Stor tangnål Syngnathus acus og Snippe Entelurus aequoreus vandrer i maj / juni måned ind på lavere vand for at yngle og specielt de strømfyldte, lavvandede områder med ålegræs og tangbund omkring Helsingør er nogle af Danmarks vigtigste yngleområder for disse arter.

- I maj og juni måned kan det være en stor oplevelse at snorkeldykke inde på det lave vand omkring Helsingørs mange indbydende strande og f.eks. Kronborgbugten og ved Øresundsakvariets etablerede snorkelsti foran Perlen ved Snekkersten er helt eminente spots hvis man kan vil opleve de imponerende forårskåde tangnåle på tæt hold. Koncentrationen af de ynglende tangnåle kan være meget stor i disse områder og faktisk kan der til tider være så mange at vores dyrepassere på få timer kan indsamle hundredevis til akvariets udstilling og f.eks. til diverse adfærdsundersøgelser. Og sådan har det været i hvert fald de sidste 18 år hvor vi overvåget denne fisks vandringer.Jeg kender ikke til noget sted i Danmark som kan udvise så store koncentrationer af disse ynglende tangnåle og det viser igen at Øresund er et fantastisk havområde, siger havbiolog Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet.

Dyrepasserne på Øresundsakvariet har indrettet helt levestedsakvarium kun med henblik på at vise disse imponerende tangnåle og faktisk trives de så godt i deres nye omgivelser at de er begyndt at yngle i akvariet.

Jens P. Jeppesen siger hertil: - I dette indrettede ”tangnåleakvarium” kan man, hvis man er heldig, opleve et af naturens største vidundere nemlig tangnålenes ynglepleje. Hannen hos den store tangnål har nemlig i lighed med de ”rigtige” søheste en rugepose på maven hvori en el. flere hunner aflægger op til flere hundrede æg og som hannen efterfølgende befrugter. Under opholdet i rugeposen udvikler hannen en ”livfar” til æggene altså der bliver tilført disse en form for næring som ungerne lever af under opholdet i rugeposen. Omkring 2-3 uger efter klækker æggene og i starten tillader den voksne far kun ungerne, som er ca. et par cm lange, at titte ud af rugeposen og de små tangnålehoveder sidder som perler på en snor langs rugeposens revne. Når tangnålefar synes at han har fundet et sikkert og tæt ”krat” af ålegræs el. tangskov lufter han posen med de små tangnåleunger og de svømmer for første gang helt alene ud i den store undervandsverden.

De forårskåde tangnåle kan ses i Øresundsakvariet hele pinsen hvor dyrepassere og havbiologer på opfordring vil fortælle spændende historier om disse forunderlige havdyr.