28. maj 2015

Klumpfisken flytter hjemmefra

Klumpfisk

Den klumpfisk som Øresundsakvariet modtog fra en Øresunds fisker fredag d. 19. december 2014 og som siden da har boet, spist og svømmet i en stor tank på akvariet, flyttede i dag d. 28. maj til større forhold på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Den 19. december 2014 blev der fanget endnu en klumpfisk blandt mange dette år i Øresund nærmere betegnet syd for fiskebanken Disken syd om Helsingør i Øresund. Erhvervsfiskeren Anders Jønsson fik den 59 cm lange og 79 cm høje klumpfiskeunge og små 13 kg tunge fisk i torskenettet på 15-17 meter vand, og det var fangsten på denne store dybde (varmt vand) og fiskerens hurtige reaktion med at komme i havn med fisken som gjorde at den overlevede i fin stil. Klumpfisken er nemlig ikke nået at blive livsfarligt nedkølet på det lave vand og kunne derfor komme sig bedre efter fangsten. På det halve år klumpfisken har været i akvariets varetægt har den vokset 6 cm i længden til 65 cm og har taget voldsomme 13 kg på i vægt til i alt 26 kg.

Klumpfisken får blæksprutte af dyrepasserpraktikant Ilias Jacobsen (foto: Øresundsakvariet)

Marinbiolog Jens P. Jeppesen siger endvidere: - Det er første gang at vi i så lang tid har haft en klumpfisk i fangenskab på Øresundsakvariet. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet på at den ville kunne trives i så lang tid under jorden i en stor vandopbevaringstank på 100 kubikmeter, det er faktisk lidt at en bedrift når vi selv skal sige det. Temperaturen på systemet har i hele perioden været øget til ca. 14 grader som har været optimalt for en klumpfisk i den størrelse og dyrepasserne har både dykket med den og fodret den via en stige i tanken under jorden og den har spist både blæksprutter og muslinger under opholdet. Her i morges kom medarbejdere så fra Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, som Øresundsakvariet har et fortrinligt samarbejde med, og hentede den særprægede fisk i et dertil indrettet bassin på ladet af en lille lastvogn. Det var næsten med tårer i øjnene at dyrepasserne sagde farvel til den klumpfisk som over et halvt år var blevet hele akvariets kæledyr. Også en masse af vores publikummer har været begejstrede over at få et kig på den store fisk i tanken og det er helt sikkert ikke sidste gang vi prøver at holde en klumpfisk i live over vinteren. Øresundsakvariet er altid meget interesseret i at få både levende el. døde eksemplarer af klumpfisk dels for at øge vores viden om disse sære fisks forekomst i vore farvande men også for at få så meget viden om disse dyr så vi måske en dag selv kan vise et levende eksemplar i et af vore akvarier. I øjeblikket er vores akvarier for små til selv en lille klumpfisk men vi har store planer for i fremtiden at kunne få mulighed for at udbygge Øresundsakvariet så alle med selvsyn kan se hvilke forunderlige skabninger der svømmer rundt i det fantastiske Øresund, siger Jens P. Jeppesen.

- Alle oplysningerne om klumpfiskens mål, fangststed samt andre data bliver indrapporteret til Statens Naturhistoriske Museums store fiskeprojekt kaldet Fiskeatlas www.fiskeatlas.ku.dk. Fiskeatlasset er en pågående national kortlægning af de danske fisk og alle kan indberette sjældne el. bare spændende fiskefangster til folkene bag atlasset, siger marinbiolog Jens P. Jeppesen.

Facts om klumpfisk

Klumpfisken ligner ingen anden fisk. Kroppen er oval, sammentrykt ”kødklump”. Fortil har den en ganske lille mund og tæt foran brystfinnerne et par endnu mindre gællespalter, mens den bagtil har et brat afrundet haleparti, hvor halefinnen er reduceret til en række stive lapper. Klumpfisken er kendt som den største af alle benfisk og kan blive ca. 4 meter lang og veje over 2500 kg. Største danske eks., der målte 218 cm og vejede 566 kg. blev fanget ved Skagen og står opstillet i Zoologisk Museum i København. De fleste danske eksemplarer er fanget i bundgarn eller fundet døende eller døde på lavt vand i månederne september-december. På denne årstid kan indstrømningen af atlanterhavsvand være stærk, og samtidig foregår efterårsnedkølingen af overfladelagene. Klumpfiskene får nedsat deres aktivitet i de kølige vandmasser, og samtidig virker vore lavvandede farvande som fælder for de høje, klodset byggede fisk, der strander, ganske som det er tilfældet med en anden af vore efterårsgæster, den store planktonhaj, brugden. Klumpfiskens normale levested er det åbne ocean, hvor den lever af planktondyr: vingesnegle, blæksprutter, krebsdyr og – selv om det må være en mager kost- store mængder af vandmænd, den er således specialist til at suge vandmænd til sig med den karakteristiske trutmund. Ægtallet er meget højt, højere end nogen anden fisk på jorden, og i et tilfælde rummede en hun på 1,5 meter 300 millioner æg. Man ved næsten ingenting om klumpfiskens vækst, dens yngleforhold og vandringer. Kødet er ikke velsmagende og har ingen fiskerimæssig betydning. Selvom klumpfisken ser ud til at være ualmindeligt klodset bygget kan den under optimale, varme forhold svømme ret så stærkt og faktisk springe op til en meter ud af vandet. 

Kontakt

Akvarie- og museumschef / marinbiolog
Jens P. Jeppesen
Tlf. 28 75 19 70