4. maj 2015

Rødspætteunger i hobetal i Øresund

Den sidste måned har Øresundsakvariets medarbejdere konstateret usædvanligt meget yngel af rødspætter langs Helsingørs strande.

I april og starten af maj ”vågner” det kystnære vand i Øresund langsomt op i og med at solen langsomt får mere kraft og temperaturen på det lave vand støt stiger. Små krebsdyr som hesterejer og fisk såsom yngel af især rødspætter, tobis og sandkutlinger invaderer de flade sandbunde helt ind mod land og efter dem de større fisk som bliver lokket af den meget liv. I år har det dog, ifølge Øresundsakvariets havbiologer og naturvejledere, været lidt mere specielt end ellers idet der er konstateret usædvanlige store mængder af rødspætteyngel og klart flere end i tidligere år.

Rødspætte

Foto: Birgit Thorell

- Vi har i hele april måned været forundret over de store mængder af rødspætteyngel fra årgang 2014 som vi har fanget og oplevet ved vores næsten daglige vodtræk med skoleklasser på især Kronborgstranden og Gummistranden. Jeg tror ikke vi har oplevet så massive mængder førhen, det er i hvert fald mange år siden. Som havbiolog bliver man altid lidt urolig når store mængder af en speciel dyregruppe viser sig grundet potentiel fare for f.eks. iltsvind el. andet lidt længere ud i havet men vi har ikke kunnet konstatere noget usædvanligt i og omkring det nordlige Øresund og må indtil videre fastslå at den milde vinter og den tidlige start på foråret har været skånsom overfor en formodentlig meget stor rødspætteårgang fra sidste år og at det tidlige varme vand har sat ekstra gang i økosystemet og lokket en masse fisk ind på det lave vand, siger havbiolog Jens P. Jeppesen.

Havbiologen siger endvidere: - Disse for os og de besøgende skoleklassers fantastiske oplevelser med f.eks. store fangster af rødspætteyngel samt meget mere på strandene i det nordlige Øresund viser endnu en gang at dyrelivet her er noget helt specielt. Jeg kender f.eks. ikke det sted i Danmark som kan udvise en større artsdiversitet med hensyn til dyrelivet på det lave vand i Øresund set over året. Dette må vi for gud skyld værne om og passe på så godt vi kan og det er vores pligt som offentligt akvarium at mangfoldiggøre denne tit lidt skjulte sandhed for vores mange gæster og besøgende skoleklasser.

Foto: Kristian Vedel

Hvis man har lyst til selv at komme tættere på det mangfoldige dyreliv og de mange rødspættebørn på det lave vand her i maj arrangerer Øresundsakvariet for sine årskortholdere på lørdag d. 9. maj kl. 10-12 et stort vodtræk på Kronborgstranden beliggende lige nord for Kronborg Slot. Vodtræk er en ældgammel måde at fiske kystnært på og består af en kæmpe fangstpose som ved hjælp af liner bliver trukket hen over den lave sandbund. Publikum får selv lov til at hive nettet i land og fangsten bliver enten sorteret og studeret på stranden el. oppe i laboratoriet på Øresundsakvariet.

- Det er en speciel event for vores årskortholdere, som faktisk ikke kræver tilmelding, så hvis man vil med på den lidt specielle udflugt og undersøgelse af det lave vand på lørdag kommer man bare ned og køber et årskort til akvariet. Udover deltagelse på lørdag kan du så komme gratis på akvariet det næste år og udover dette er der endvidere en lang række andre fordele, siger Jens P. Jeppesen.