24. juli 2017

Ungsej i Øresund

Sejen

Det er præcis 5 år siden at vi sidst fangede masser af små sej i Øresund og nu vrimler det med dem igen.

I sidste uge fangede vi omkring 30 små ungsej med vores vod. De små sej er ca. 10 cm lange, og kan nu opleves i vores ålegræsakvarium og i et lille temaakvarium. 

Sejen (Pollachius virens) er en almindelig torskefisk, der vandrer en del i hele det nordatlantiske område. Sejen har underbid og en lys, næsten lige sidelinje. Nogen af ungfiskene har en lille skægtråd, men den forsvinder hos de voksne fisk. Sejen kan blive op 130 cm lang og veje 25-30 kg. Som ungfisk lever sejen kystnært, mens de voksne fisk søger længere ud på dybere vand.