26. januar 2018

Sensationel muslingefangst i Øresund

sensationel fangst

Garnfisker Søren Jakobsen fra Helsingør Havne har gjort en sensationel fangst i Øresund i form at et bløddyr af arten Stor Kammusling (Pecten maximus). Muslingen er uhyre sjælden i Øresund og ifølge Øresundsakvariets oplysninger er den kun fanget ganske få gange. Den levende og smukke musling kan nu ses i Øresundsakvariet.

Garnfisker Søren Jakobsen gjorde store øjne da han lige efter nytår fik en 15 cm stor og smuk musling i nettet med nøjagtig form som et ”Shell-logo”. Han havde aldrig før set en sådan musling i Øresund og valgte heldigt nok at kontakte Øresundsakvariet for at få muslingen inspiceret nærmere.

Stor kammusling set tæt på og hvor man kan ane de sorte øjne. Fotograf Kasper Nyberg

”Jeg troede faktisk ikke mine egne øjne da jeg så den første gang og i starten troede jeg faktisk at Søren lavede sjov med os. Normalt finder vi kun denne art musling dybt inde i de svenske og norske fjorde og på grus og sandbundsfladerne i det nordlige Kattegat og vi har aldrig observeret denne store art kammusling i Øresund. Kun den noget mindre art Alm. Kammusling Aequipecten opercularis er almindelig i Sundet og vi ville nok have forventet at saltholdigheden selv i bunden af Øresund var en smule for lav til at den store kammusling kunne trives men vi tog altså fejl og det må betegnes som en sensation at den faktisk findes”, udtaler Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet under Biologisk Institut.

Fangeren og akvariet holder indtil videre positionen hvor muslingen blev fanget hemmelig indtil Øresundsakvariet har haft en dykker nede for inspektion for måske er der en større banke i området som ingen endnu kender til.

”Det kunne være rigtigt spændende hvis vi opdagede og kunne være i stand til at filme en stor ”koloni” af disse muslinger i Øresund. Det ville i bekræftende fald være første gang nogensinde. Vort fantastiske Øresund overrasker endnu én gang og dette bekræftigere nødvendigheden af at beskytte det enestående område endnu bedre”, siger Jens Peder Jeppesen.

Kammuslingen er i live og har det godt

Skulle nogen få lyst til at opleve den sjældne musling kan man se den på Øresundsakvariet fra lørdag d. 27. januar hvor personalet vil stå klar til at lave ”behind the scenes” ture. Indtil videre er den nemlig placeret i et karantæneakvarium hvor dyrepasserne kan pleje den ekstra godt og hvor de bedre kan styre hvad den får at spise. Fra og med vinterferiens start vil den blive udstillet i et af akvariets temavægsakvarier.

Faktaboks om Stor Kammusling Pecten maximus

  • Den store kammusling kan blive op til 17 cm

  • Lever normalt på 15-35 meter hvor den ligger nedgravet i gerne grovkornet sandbund med den flade side opad.

  • Den øverste skal ligger dækket af et tyndt lag sand med skalåbningen vendt mod den dominerende strømretning hvor den filtrerer vandet for både levende og dødt organisk materiale.

  • Muslingen er, når den er åben og filtrerende, meget smuk med tre rækker af tentakler og 30-40 øjne som tydelig ses som små ”perler”.

  • Den store kammusling, er som den mindre Alm. kammusling, i stand til at svømme og bliver på svensk kaldt ”Pilgrimsmusling”. Hvis den bliver angrebet af en søstjerne el. fører man en hånd hen over den reagerer de talrige øjne på skyggen og sender impulser til lukkemusklen og muslingen svømmer væk helt op til flere meter hen over bunden.

  • Stor kammusling er en delikat spise og det er lukkemusklen som man spiser.


Yderligere oplysninger
Akvariechef- og museumschef, havbiolog Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet, Københavns Universitet, tlf.: 28751970, e-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk