6. december 2018

Masser af klumpfisk i de danske farvande

Klumpfisk

Den seneste uge har Øresundsakvariet fået flere indberetninger om klumpfisk, der enten er strandede eller fanget på lavt vand. Det tyder på, at der i år er mange klumpfisk, der har søgt de danske farvande i den varme sommer. Nu bliver de forvirrede over det forholdsvis pludselige temperaturskift her i efteråret, så mange desværre ikke har nået at søge sydpå til lunere vandtemperaturer i tide.

Ilanddrevet død klumpfisk som man typisk ser dem ligge på stranden

Flere redningsaktioner
Tre gange inden for få dage har Øresundsakvariet fået meldinger om klumpfisk, der enten var strandende eller var fanget på lavt vand. På en enkelt dag rykkede Øresundsakvariet ud to gange i forsøget på at redde klumpfisk, der var strandede. Første gang tog vi til Rørvig, men her var fisken desværre død. Vi tog den dog med hjem og opbevarer den nu til senere uddannelsesmæssige formål.

Anden gang vi rykkede ud, havde vi fået en melding om en levende klumpfisk på lavt vand i Jægerspris. Det lykkedes Øresundsakvariet at få denne klumpfisk levende med hjem, men den døde desværre efter få dage. Da vi hentede den, lå den på meget lavt vand, og det skadede den desværre så meget, at den ikke kunne overleve.

KlumpfiskAkvariechef på Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen siger: ”På få dage har vi fået tre meldinger om klumpfisk – den seneste fra Ebeltoft – og det tyder jo på, at der er mange klumpfisk, der ikke har nået at svømme sydpå inden kulden satte ind. Klumpfisk kan ikke klare sig i vand, der er under 15ºC varmt, og den varme sommer har tiltrukket mange klumpfisk til de danske farvande.”

Akvariechefen fortæller yderligere: ”I 2014 registrerede Fiskeatlasset på Zoologisk Museum over 80 klumpfisk, der ikke havde nået at søge væk inden vinteren. Mens det er spændende at se disse imponerende fisk på nært hold, så håber vi dog ikke, vi når samme rekorder i år – allerhelst ser vi jo, at klumpfiskene befinder sig der, hvor de kan leve, og det er jo svært for dem her i efterårets og vinterens kulde i Danmark”.

Ring til Øresundsakvariet, hvis I ser en klumpfisk
Øresundsakvariet er vi glade for, at mennesker rundt om i Danmark har øjnene med sig og kontakter os, når de ser noget specielt på deres ture ved stranden eller på havnen. Derfor opfordrer vi også alle til at ringe til os på telefon 28751970 el. 28751958, hvis de ser for eksempel en klumpfisk ligge på stranden eller på lavt vand. Så rykker vi ud og tager os af den.

Vi er interesserede i både døde og levende eksemplarer. De levende forsøger vi at passe på og finde akvarier, der har plads til dem. For eksempel har vi et storartet samarbejde med Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, der har plads til klumpfisk. Døde eksemplarer opbevarer vi og bruger til uddannelsesmæssige formål, så vi kan få mere viden om denne særprægede fisk.

Fakta om klumpfisken
Klumpfisken ligner ingen anden fisk. Kroppen er oval, sammentrykt ”kødklump”. Fortil har den en ganske lille mund og tæt foran brystfinnerne et par endnu mindre gællespalter, mens den bagtil har et brat afrundet haleparti, hvor halefinnen er reduceret til en række stive lapper. Selvom klumpfisken ser ud til at være ualmindeligt klodset bygget, kan den under optimale, varme forhold svømme ret så stærkt og faktisk springe op til en meter ud af vandet.

Klumpfisken er kendt som den største af alle benfisk og kan blive ca. 4 meter lang og veje over 2500 kg. Det største kendte danske eksemplar målte 218 cm og vejede 566 kg. Den blev fanget ved Skagen og stod tidligere opstillet i Zoologisk Museum i København.

De fleste danske eksemplarer er fanget i nedgarn el. bundgarn eller fundet døende eller døde på lavt vand i månederne oktober-december. På denne årstid kan indstrømningen af atlanterhavsvand være stærk, og samtidig foregår efterårsnedkølingen af overfladelagene. Klumpfiskene får nedsat deres aktivitet i de kølige vandmasser, og samtidig virker vore lavvandede farvande som fælder for de høje, klodset byggede fisk, der derfor strander.

Klumpfiskens normale levested er det åbne ocean, hvor den lever af planktondyr: Vingesnegle, blæksprutter, krebsdyr og – selv om det må være en mager kost – store mængder af vandmænd. Den er faktisk en specialist til at suge vandmænd til sig med sin karakteristiske trutmund. Hun-klumpfisken producerer mange æg, faktisk flere end nogen anden fisk på jorden. I et kendt tilfælde rummede en hun på 1,5 meter hele 300 millioner æg. 

Man ved næsten ingenting om klumpfiskens vækst, dens yngleforhold og vandringer. Kødet er ikke velsmagende og har ingen fiskerimæssig betydning.

Yderligere oplysninger
Akvariechef Jens Peder Jeppesen, Øresundsakvariet, Københavns Universitet, tlf.: 28751970, e-mail: jpjeppesen@bio.ku.dk
Kommunikationsmedarbejder Tina Andersen, Øresundsakvariet, Københavns Universitet, tlf.: 26228550, e-mail: oresundsakvariet@bio.ku.dk

Dyrepasser Helle med klumpfisk på 31 kg (Arkivfoto fra oktober 2011)