28. oktober 2019

Invasiv krabbe fundet i Øresund

Invasiv krabbe

Under en almindelig jagt efter blåmuslinger i Helsingørs Havne i sidste uge åbenbarede der sig en ny art strandkrabbe, som naturvejledere og marinbiologer fra Øresundsakvariet aldrig har set i Øresund før. Det stod hurtigt klart, at det drejede sig om den invasive asiatiske strandkrabbe, som oprindeligt kommer fra Japan.

En ny art i Øresund    

Øresundsakvariets dyrepassere fik sig noget af et syn i sidste uge, da de var på muslingejagt i havnen ud for Kulturværftet i Helsingør.

En lille og stribet krabbe kravlede nemlig rundt i bunken af friskskrabede blåmuslinger. Der var ingen, som havde set sådan en krabbe før, og hurtigt viste det sig da også at være en ”fremmed” art, nemlig den asiatiske strandkrabbe.

- Det umiddelbart bekymrende er, at vi faktisk fangede fem eksemplarer af den nye strandkrabbe på et relativt lille areal – dette kunne indikere, at den asiatiske strandkrabbe allerede har fået rigtigt godt fat i Øresunds unikke natur, fortæller Jens Peder Jeppesen, akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet. Han fortsætter:

- Når et nyt dyr opnår så stor fremgang på så relativt kort tid, ser vi som regel på udviklingen med bekymring. Den invasive lille krabbe har andre steder opnået tætheder på op til 150 krabber pr. kvadratmeter og den er tilmed særdeles hårdfør. Den har udvist ekstrem stor tolerance over for både vandets saltholdighed og temperatur og man har for eksempel fundet den ved både 0 og 25 grader i vandtemperatur.

Øresundsakvariet følger nu med stor interesse den invasive krabbes udvikling.

Asiatisk strandkrabbe
Den invasive asiatiske strandkrabbe kan nu ses i Øresundsakvariets udstilling (foto Kasper Nyberg)Mulig ny fødekilde for torsk og havfugle   

Den asiatiske strandkrabbe er stort set altædende, hvilket kan give forhåbninger om, at den vil kunne ende som ny fødekilde for Øresunds torsk og havfugle

- Det bedste vil være, hvis den lokale natur tilpasser sig krabbens tilstedeværelse og begynder at udnytte den som føde, siger Jens Peder Jeppesen.

- For eksempel kan man forestille sig at vores allestedsnærværende torsk begyndte at æde den asiatiske strandkrabbe, ligesom vores almindelige danske strandkrabbe bliver ædt i millionvis af de sultne torsk i efterårsmånederne.

Han nævner også ederfuglen, som en af de havfugle, som kunne tænkes at ville spise den nye krabbe.

Ederfuglen spiser hovedsageligt blåmuslinger, men slår sig i perioder også på små eksemplarer af den almindelige strandkrabbe. Hvis den med tiden kunne få smag for den asiatiske strandkrabbe, ville det både dæmpe bestanden af krabben og øge muligheden for et ekstra nærende måltid for ederfuglen.

Yderligere information

Kontakt akvariechef og marinbiolog, Jens Peder Jeppesen, tlf.: 28751970, e-mail: jpjeppsen@bio.ku.dk.