26. september 2019

Øresundsakvariet deltager i HavBlitz - kortlægning af Danmarks kystnære biodiversitet

Biodiversitet

Øresundsakvariets marinbiolog Michael Hansen trækker i sine grønne waders på søndag for at tage vandprøver ud for Helsingør Nordhavn. Blot en liter vand fra havnen kan nemlig fortælle, hvilke fisk, der findes i området. Øresundsakvariets vandprøve indgår i den landsdækkende kortlægning af Danmarks kystnære biodiversitet under projektet HavBlitz.

HavBlitz – intensivt nedslag i havets økosystem

Søndag den 29. september kl. 13.00 vil der landet over blive taget vandprøver 100 forskellige steder langs den danske kyst.

Det sker som led i HavBlitz-projektet, som forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening står bag, og som har til formål at kortlægge den marine biodiversitet langs de danske kyster.

Forskerne vil undersøge de mange vandprøver for miljø-DNA (også kaldet eDNA, environmental DNA).

Alle fisk og havdyr sætter nemlig eDNA-spor i havet på deres levesteder, og ved at undersøge denne eDNA kan forskerne se, for eksempel hvilke fiskearter, der findes omkring prøvestederne. Og området ud for Helsingør Nordhavn er altså et af de marine prøvesteder, hvorfra der skal tages prøver.

Derfor trækker Øresundsakvariets marinbiolog, Michael Hansen, i sine waders på søndag, og tager vandprøven præcis kl. 13.00. Han fortæller:

- Det bliver ret spændende at se, hvilke fisks eDNA, der findes lige herude foran Nordhavnen.
Øresund er jo vores arbejdsplads, og vi kender livet i sundet særdeles godt – så det bliver interessant
at se, om prøverne viser noget, som vi ikke lige har spottet tidligere, eller om vi måske får bekræftet
nogle af vores formodninger om, hvad der findes af fisk langs Helsingørs kyst.

- Livet i havet har det jo også med at ændre sig over tid. Der kommer nye arter til blandt andet
på grund af varmere temperaturer, så en undersøgelse som denne kan give et øjebliksbillede af,
hvad der rører sig i de danske kystnære farvande, og altså også i Øresund.

Michael Hansen
Øresundsakvariets marinbiolog, Michael Hansen (foto: Tina Andersen)

Fiskeatlas, der lige som Øresundsakvariet er en del af Københavns Universitet, deltager også i projektet, blandt andet med forskelligt feltarbejde og med fortolkningen af resultaterne.

Yderligere information

Kontakt marinbiolog Michael Hansen, Øresundskakvariet, Tlf.: 28751957, e-mail: michansen@bio.ku.dk.