øresundsakvariet

Vandlaboratoriet

Vandlaboratoriet viser dig en lille bid af Øresund, hvor du kan komme helt tæt på det unikke fiske- og dyreliv i Øresund og se deres fascinerende levesteder. Så kom nærmere og undersøg livet under overfladen.

Bassinet er oprettet med stenrev, tang-banker, ålegræs-marker og sandbund, så der er lidt til enhver fisk. Du kan blandt andet opleve krabber, snipper, fladfisk, havkarusser, tobis og mange andre spændende fisk.

Fang fisk og krabber i Vandlaboratoriet

Du er velkommen til at fange fisk og krabber i Vandlaboratoriet, blot du følger et par simple regler:

  • fisk med net eller krabbefanger (fiskestang med krog er ikke tilladt)
  • vær god ved dyrene du fanger
  • smid din fangst tilbage i bassinet, når du har kigget på den

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse!

Tangnåle (foto: Tania Lundberg Lykkegaard)

Udsættelse af dyr og fisk

Øresundsakvariet sætter ofte nye dyr og fisk ud, så der altid er noget at kigge på.

Hvis du selv har været på fisketur og gerne vil have din fangst i Vandlaboratoriet, så kontakt Øresundsakvariet før du smider din fangst i bassinet. Det er vigtigt, at vi har kontrol med fiske- og dyrebestanden i bassinet, både for dyrenes og for brugernes skyld.


Vandlaboratoriet er et samarbejdsprojekt mellem Helsingør Havne og Øresundsakvariet. Det er anlagt med midler fra Nordea Fonden, Friluftsrådet og Helsingør Kommune.