Om Öresundsakvariet

Öresundsakvariet är ett av Köpenhamns Universitets museer och samtidigt ett saltvattensakvarium (zoologisk anläggning) och ett vetenskapligt centrum för havsmiljö som ger inspiration och upplevelser till alla!

Vid ett besök på akvariet får man en inblick i den fantastiska och för många människor fullständigt okända världen under sundets yta. Våra duktiga djurskötare och biologistuderande svara gärna på dina frågor så passa på att få veta allt du undrat över om livet i vårt fantastiska sund!

Fyra typer av akvarier

Öresundsakvariet är inrett med fyra olika typer av akvarier; biotopakvarier, temaakvarier, ett vuxenakvarie och det omåttligt populära barnakvariet. Alla akvarierna är utformade så de ska vara så lika djurens naturliga omgivning.

Biotopakvarierna

Biotopakvarierna är rekonstruktioner av olika bottenområden eller biotoper i Öresund och Kattegatt. Man tas från den grunda sandbotten (ca. 15 cm djup), över ålgräsängar och stenrev till klippbotten vid Kullen på svenska sidan för att avsluta sin undervattensresa i en hamnmiljö på ca. 4 meters djup, som exempelvis i Norra hamnen i Helsingborg.

Temaakvarier

Utöver de vackra biotopakvarierna har vi temaakvarier som är små akvarier där vi håller de mindre djuren eller juveniler (unga fiskar och djur) som sedan flyttas över till de större akvarierna när de blir mogna. Djuren i temaakvarierna byts ut med jämna mellanrum för att kunna visa spännande delar av ett djurs livscykel och för att de används som barnkammare.

Vuxen- och barnakvariet

Sist men inte minst har vi de populära vuxen- och barnakvarierna där alla får röra vid djuren som lever där i.

Barn akvariet är uppbyggt i tre nivåer så barn i alla storlekar och åldrar skall nå. I barnakvariet kan man finna sjöanemoner, krabbor, fiskar och mycket mer. Kom ihåg att det är djur som lever UNDER vattenytan och att de skall hanteras med respekt och försiktighet!

I utställningen har vi även ett vuxenakvarie/biotopakvarie (representerar botten i Kattegatt) där man med hjälp av en vuxen kan få klappa både hajar och rockor!

Matning av djuren

På Öresundsakvariet matas fiskarna flera gånger om dagen och samtidigt berättar de duktiga djurskötarna om djuren i akvariet. När djuren i barnakvariet får mat får gärna alla barn, stora som små, hjälpa till.