Akvariet skyddar Öresund

På Öresundsakvariet arbetar vi aktivt för att skydda Öresund och bevara det rika fisk-, djur- och växtlivet i detta unika marina område.

Vi arbetar brett för att bevara Öresunds marina miljö, vilket görs under devisen att förmedling och kunskap är vägen till förståelse och bevarande.

Konkret gör vi detta genom att:

  • Förmedla, visa och berätta om livet i Öresund för våra cirka 40 000 besökare varje år i vår utställning och vid våra olika evenemang och aktiviteter – kunskap genom upplevelser skapar intresse som vi hoppas leder till respekt för naturen och en önskan om att ta väl hand om den

  • Undervisa tusentals barn och ungdomar varje år genom vår skoltjänst

  • Utveckla, genomföra och delta i projekt med naturbevarande och naturförbättrande syfte

  • Stödja och samarbeta med organisationer, lokalt och nationellt

  • Kontakta politiker och opinionsbildare för att visa dem Öresunds unika djurliv

  • Synas i dagspressen med berättelser från Öresund.

Fokusområden

Exempel på områden som akvariet har ett särskilt fokus på är till exempel miljövänliga fiskemetoder, stopp för sandsugning, begränsning av bottentrålning, upprättande av marina skyddsområden, återställande av skadade marina områden och att få Öresund skyddad som en marin nationalpark.