Akvarier

Öresundsakvariet har specialiserat sig på att visa det spännande och färgstarka växt- och djurlivet som befinner sig under vattenytan i vårt sund och i Kattegatt med dess speciella ström- och saltförhållande. På Öresundsakvariet kan man uppleva nästan samtliga bottenhabitat som man kan finna i detta område och se det specifika liv som anpassat sig till området.

Tre typer av akvarier

Öresundsakvariet är inrett med tre olika typer av akvarier: biotopakvarier, temaakvarier, ett vuxenakvarium och det omåttligt populära barnakvariet.

1) Biotopakvarier

Biotopakvarierna är rekonstruktioner av olika bottenområden eller biotoper i Öresund och Kattegatt. Man får följa med från den grunda sandbotten (ca 15 cm djup), över ålgräsängar och stenrev till klippbotten vid Kullen på den svenska sidan för att så småningom avsluta sin undervattensresa i en hamnmiljö på ca 4 meters djup, som exempelvis i Norra hamnen i Helsingborg.

2) Temaakvarier

Utöver de vackra biotopakvarierna har vi temaakvarier, som är små akvarier där vi håller de mindre djuren eller juveniler (unga fiskar och djur) som sedan flyttas över till de större akvarierna när de blir mogna. Djuren i temaakvarierna byts ut med jämna mellanrum för att kunna visa spännande delar av djurets livscykel och för att de används som barnkammare.

3) Vuxen- och barnakvarier

Sist men inte minst har vi de populära vuxen- och barnakvarierna där alla får röra vid djuren som lever där.

Barnakvariet är uppbyggt i tre nivåer så att barn i alla storlekar och åldrar ska nå. I barnakvariet kan man finna sjöanemoner, krabbor, fiskar och mycket mer. Kom ihåg att det är djur som lever UNDER vattenytan och att de ska hanteras med respekt och försiktighet!

I utställningen har vi även ett vuxenakvarium/biotopakvarium (representerar botten i Kattegatt) där man med hjälp av en vuxen kan få klappa både hajar och rockor!