Daginstitutioner

Rør ved levende havdyr

Rør ved levende havdyr

Hvad lever der under overfladen? Rør ved levende havdyr er en rigtig god introduktion til dyrelivet i havet. Ved vores vådbord kommer børnene i nærkontakt med en række forskellige havdyr, der alle lever i danske farvande. De lærer om hvordan dyrene lever, deres kendetegn og hvordan de bedst håndterer dyrene. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug.

Varighed: 45 min

Pris: 680,- + entré

Antal: Op til 28 børn

Årstid: Hele året

Alder: Børnehavens storegruppe

Krabbefangst

Få havdyr er omgærdet af så meget ærefrygt som krabben og det er de færreste børn der ikke har et eller andet forhold til dem. Vi starter med at lave vores egen krabbefanger og så går vi på jagt efter krabber. Børnene lærer at håndtere levende krabber, og at tage hensyn til dyr i naturen, samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på havnen. Vi snakker om krabbens adfærd i forhold til hvordan vi kan fange dem. Eleverne lære at bruge simpelt udstyr til at indsamle krabber i den nære natur og i fællesskab undersøger vi dyrene. Vi snakker om krabbens kendetegn, hvordan man ser forskel på hanner og hunner og hvordan de leer. Forløbet foregår i trygge omgivelser ved Vandlaboratoriet på Nordhavnen i Helsingør

Varighed: 45 min

Pris: 680,- + entré

Antal: Op til 28 børn

Årstid: Hele året

Alder: Børnehavens storegruppe

Dyrene kommer på besøg

Har I svært ved at få logistikken til at hænge sammen når I skal på tur? Så kommer Øresundsakvariets dyr gerne ud til jer. Akvariets formidler medbringer rørebassiner med en vifte af forskellige dyr. I øjenhøjde med børnene fortæller vi sjove og spændende historier om dyrenes liv og børnene får selv lov at røre og holde dyrene, under kyndig vejledning. Forløbet er tilrettelagt til at foregå i jeres egen institution og kan fint passes ind i børnenes dagligdag. Det er beregnet på at børnene er delt ind i mindre grupper (vi anbefaler op til 12 børn) og hver gruppe er sammen med formidleren i ca. 20 minutter. Varighed op til 2 timer, afhængig af størrelsen på jeres institution.

 Varighed: op til 2 timer

Pris: kr. 2625 + kørsel (statens takst) 

Antal: 72 fordelt på seks hold

Årstid: Juni til september

Alder:  Børnehaven