Grundskolen – Københavns Universitet

Skoletjenesten undervisningSkoletjenesten undervisningSkoletjenesten undervisning

UNDERVISNINGSTILBUD TIL GRUNDSKOLENIndskolingen:

Mellemtrinet:

Udskolingen:


Rør ved levende havdyr

Hvad lever der under overfladen? Rør ved levende havdyr er en rigtig god introduktion til dyrelivet i havet. Ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr, der alle lever i danske farvande. De lærer om dyrenes tilpasninger, deres kendetegn og hvordan man bedst håndterer dyrene. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

0.-2. klassetrin | 45 min. | Op til 28 elever | Entré + 650 kr. |


Krabbefangst

Få dyr er omgærdet af så meget ærefrygt som krabberne og det er de færreste børn, der ikke har et eller andet forhold til dem. Eleverne starter med at lave deres egen krabbefanger, og så går vi på jagt efter krabber. Læs mere...

0.-2. klassetrin | 1 time | Op til 28 elever | Entré + 650 kr. |


Undersøg livet på det lave vand

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Hvilke dyr lever der hvor vi normalt bader? I fællesskab kigger vi på fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger, deres kendetegn og hvordan man bedst håndterer dem. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

0.-2. klassetrin | 1½ time | Op til 28 elever | Entré + 1200 kr. |


Havdyrenes form og funktion 

Hvorfor ser havdyrene ud som de gør? Og hvad kan det fortælle os om deres levevis? Ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr, der alle lever i danske farvande. Vi klassificerer dyrene og de lærer om dyrenes opbygning, kendetegn, tilpasninger, levesteder og hvordan man bedst håndterer dem. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

3.-6. klassetrin | 45 min. | Op til 28 elever | Entré + 650 kr. |


Levestedsundersøgelse

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra et lokalt naturområde – der hvor vi normalt bader. I fællesskab sortere og klassificere vi så fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

3.-6. klassetrin | 2½ time | Op til 28 elever | Entré + 1650 kr. |


Øresunds levesteder

Hvilke forskellige naturområder og levesteder findes der i de danske farvande? Vi gennemgår levesteder i havet og ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr fra Øresund. Vi klassificerer dyrene og ud fra dyrenes form, tilpasninger og fødeemner diskuterer vi hvor de lever. I fællesskab placerer vi dyrene i de opbyggede levesteder på vådbordet. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

3.-6. klassetrin | 75 min. | Op til 28 elever | Entré + 900 kr. |


Øresunds kystnære levesteder - sejlads

I akvariets store gummibåd sejler vi ud og studerer de kystnære levesteder omkring Helsingør. Undersøgelserne foregår ved hjælp af vandkikkerter hvormed vi kan se havbunden og med bundskraber så vi kan indsamle dyr og planter.  Læs mere...

3.-6. klassetrin | 1 time | Op til 28 elever | Entré + 1200 kr. |


Fiskens tilpasninger

Hvad er en fisk, hvordan ser den ud indeni og hvordan adskiller de sig fra os mennesker? Det er nogle af de spørgsmål vi skal besvare under dette forløb, hvor elever i små grupper skal undersøge og dissekere en fisk. Læs mere...

3.-6. klassetrin | 1½ time | Op til 28 elever | Entré + 1000 kr. |


Kan man dyrke muslinger?

Hvordan kan vi udnytte havets ressourcer på en, for naturen bæredygtig måde? Svaret får eleverne et bud på i dette forløb, hvor vi skal arbejde med forskellige elementer omkring det at dyrke muslinger til fødevareproduktion.  Det er et forløb hvor vi både skal udenfor og have fingrene i muslingerne, når vi skal klargøre muslingeyngel til dyrkning og hvor vi skal i laboratoriet og dissekere muslinger, se på plankton og smage på dyrene. Kort sagt et forløb der kommer omkring hele processen med at dyrke muslinger. Læs mere... 

4.-6. klassetrin | 2 time | Op til 28 elever | Entré + 1250 kr. |


Havdyrenes tilpasninger til levesteder

Morfologiske tilpasninger hos havdyrene kan fortælle os om de steder de lever. Vi gennemgår levesteder i de danske farvande med udgangspunkt i Øresund og ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr fra Øresund. Vi klassificerer dyrene og ud fra dyrenes form, tilpasninger og fødeemner diskuterer vi hvor de lever. I fællesskab placerer vi dyrene på de rigtige levesteder. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

7.-10. klassetrin | 1½ time | Op til 28 elever | Entré + 1000 kr. |


Biotopundersøgelse

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra et lokalt naturområde – der hvor vi normalt bader. I fællesskab sortere og klassificere vi på fangsten og eleverne lærer om dyrenes morfologiske tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug. Læs mere...

7.-10. klassetrin | 2½ time | Op til 28 elever | Entré + 1650 kr. |


Snorkling i Øresund

Livet under havoverfladen opleves bedst ved at være der selv. Iført snorkeludstyr og våddragter tager vi eleverne med på en spændende undervandstur i Kronborgbugten. Her ser vi nærmere på de kystnære biotoper ålegræsbankerne, stenrevene og sandbunden og de organismer der er knyttet hertil. Læs mere...

7.-10. klassetrin | 3 time | Op til 15 elever | Entré + 140 kr. pr. elev |


Fiskens fysiologi

Hvordan er fisk tilpasset til et liv i vand? I dette forløb går vi mere i dybden med fiskens tilpasninger til et liv under vand og ser nærmere på deres fysiologi. Eleverne dissekerer parvis en fisk og gennem små korte oplæg undervejs i forløbet introduceres eleverne for hvordan de forskellige tilpasninger fungerer. Læs mere...

7.-10. klassetrin | 2 timer | Op til 28 elever | Entré + 1200 kr. |

Tilbage til toppen