Havdyrenes form og funktion – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Havdyrenes form og funktion

Hvorfor ser havdyrene ud som de gør? Og hvad kan det fortælle os om deres levevis? Ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr, der alle lever i danske farvande. Vi klassificerer dyrene og de lærer om dyrenes opbygning, kendetegn, tilpasninger, levesteder og hvordan man bedst håndterer dem. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyrene i naturen. Alle elever skal mærke og holde dyrene. Sammen undersøger og beskriver vi udvalgte dyr fra Øresund. Eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (klassifikation af dyrene). Vi gennemgår kort dyrenes opbygning og undersøger hvordan dyrenes form kan fortælle om deres levesteder, fødeemner, enkle fødekæder mm. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord og biologiske begreber. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Klassetrin: 3.-6. klasse
Varighed: 45 minutter
Pris: 650,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: Hele året