Havdyrenes tilpasninger til levesteder – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Havdyrenes tilpasninger til levesteder

Morfologiske tilpasninger hos havdyrene kan fortælle os om de steder de lever. Vi gennemgår levesteder i de danske farvande med udgangspunkt i Øresund og ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr fra Øresund. Vi klassificerer dyrene og ud fra dyrenes form, tilpasninger og fødeemner diskuterer vi hvor de lever. I fællesskab placerer vi dyrene på de rigtige levesteder. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug.

Vi starter i akvariets udstilling og dykker ned i de forskellige levesteder, der findes i Øresund. Eleverne bliver introduceret for hvad et levested er og hører om karakteristiske levesteder i de danske farvande. Ved vores vådbord lærer eleverne at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyrene i naturen. Alle elever skal mærke og holde dyrene. Sammen undersøger og beskriver vi udvalgte dyr fra Øresund. Eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (klassifikation af dyrene). Vi diskuterer dyrenes mulige leversteder og eleverne skal selv argumenterer for det ud fra dyrenes morfologi (form). Derefter gennemgår vi kort dyrenes opbygning og undersøger i fællesskab hvordan dyrenes morfologi kan fortælle om deres levesteder, fødeemner, enkle fødekæder mm. Vi placerer dyrene i de forskellige opbyggede levesteder på vådbordet og sammenfatter kort hvorfor de lever de steder. Eleverne bliver introduceret til biologiske fagord og begreber. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Klassetrin: 7.-10. klasse
Varighed: 1½ time
Pris: 1000,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: Hele året