Krabbefangst – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Krabbefangst

Få havdyr er omgærdet af så meget ærefrygt som krabben og det er de færreste børn der ikke har et eller andet forhold til dem. Eleverne starter med at lave deres egen krabbefanger, og så går vi på jagt efter krabber.

Eleverne lærer at håndtere levende krabber, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på havnen. Eleverne bygger selv deres krabbefanger (som de må få med hjem) og vi snakker om krabbens adfærd i forhold til hvordan vi kan fange dem. Eleverne lære at bruge simpelt udstyr til at indsamle krabber i den nære natur og i fællesskab undersøger vi dyrene. Vi snakker om krabbens kendetegn, hvordan man ser forskel på hanner og hunner samt hvilken dyregruppe (systematik) den tilhører. Vi gennemgår krabbens livscyklus, opbygning og hvordan de er tilpasset til deres levesteder, fødeemner mm. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau.

Klassetrin: Bh. + 0.-2. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 650,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: Juni til september