Levestedsundersøgelse – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Levestedsundersøgelse

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Det er en enkel feltundersøgelse, hvor vi indsamler dyr fra et lokalt naturområde – der hvor vi normalt bader. I fællesskab sorterer og klassificerer vi så fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger til levesteder, deres livsbetingelser og kendetegn. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på stranden og i vandet iført vaders. Vi undersøger sammen et lokalt naturområde og eleverne udfører selv to forskellige indsamlingsmetoder med simpelt udstyr. På akvariets vådbord sorterer, kategoriserer og klassificerer vi i fællesskab de indsamlede dyr, og eleverne lærer dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte fødekæder. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord og biologiske begreber. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Forslag til efterbehandling: Eleverne kan hjemme på skolen beskriver mundtligt og/eller skriftligt det naturområde (sandbunden) de selv har været med til at undersøge (brug faktorer der beskriver området og dyrene).

Klassetrin: 3.-6. klasse
Varighed: 2½ time
Pris: 1650,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: April til oktober